Spisová a archivní dokumentace bývalých pracovišť Zemědělské vodohospodářské správy ve spisovně Povodí Vltavy, státní podnik, na vodním díle Orlík

Technické dokumentace staveb k odvodnění pozemků, související s činností bývalé ZVHS (od 1.7.2012 s činností Pozemkového fondu ČR), které byly provizorně uloženy u státního podniku Povodí Vltavy v Mělníku, byly dne 31.10.2012 protokolárně předány Pozemkovému fondu ČR, jako subjektu vykonávajícímu správu těchto staveb a s nimi souvisejících objektů. V případě potřeby využití těchto dokumentací se obracejte na Pozemkový fond ČR.

Přístup k uloženým dokumentacím, převzatých státním podnikem Povodí Vltavy, bude žadatelům umožněn na základě předchozí objednávky, kterou je třeba adresovat na následující kontakt:

Povodí Vltavy, státní podnik
spisovna
Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 - Smíchov
tel.:       221 401 412
mobil:   606 117 467
spisovna@pvl.cz

Vzhledem k umístění spisovny v objektu VD Orlík je nezbytné dodržet objednávkový systém.

V letních měsících bude ve spisovně Povodí Vltavy, státní podnik na vodním díle Orlík  fungovat omezený provoz.

 

Provozní doba spisovny VD Orlík:

ÚT      8:30 – 13:00 hod.

ČT      8:30 – 13:00 hod.

mapa


Pro vyřízení konkrétního požadavku je nutné uvést:

  • jméno a právní formu žadatele (právnická osoba / fyzická osoba soukromá / fyzická osoba - podnikatel),
  • spojení (adresa, telefon, e-mail),
  • název, popis a rok vzniku hledané informace,
  • co nejpřesnější geografické údaje (např. č. katastru, č. stavby, název obce, případně bývalé oblastní zařazení v rámci ZVHS apod.)

V případě zájmu žadatele je možné za úhradu zhotovit papírové kopie, popř. požadované informace přenést na donesený USB flash disk.

Veškeré poskytované služby se řídí platným ceníkem.

 

archiv Orlík