Roční zpráva o plavbě

Vyhodnocení plavebního provozu na Vltavské vodní cestě

Pro potřeby spolupracujících subjektů státní správy, samosprávy a pro veřejnost zpracoval státní podnik Povodí Vltavy souhrnnou zprávu o plavebním provozu na Vltavské vodní cestě, která obsahuje všechny relevantní informace.

zpráva za rok 2023

zpráva za rok 2022

zpráva za rok 2021