Vltavská vodní cesta

Libčice - Dolany

Za účelem plného splavnění Vltavy a Labe byla v roce 1896 ustanovena „Komise pro kanalisování Vltavy a Labe v Čechách.“ Díky její práci bylo v historicky krátké době vybudováno 11 zdymadel mezi Prahou a říšskou hranicí, zaručujících po většinu roku plavební hloubku 2,10 m a umožňujících plavbu lodí o nosnosti 1000 t. Jezy byly vesměs pohyblivé, převážně slupicového typu.

Jedním z nich bylo i zdymadlo Libčice – Dolany. Bylo postaveno v roce 1901. Skládalo se z pohyblivého jezu o dvou polích a z plavební komory na plavebním kanále při pravém břehu. Původní pohyblivý jez v ř. km 27,38 byl hradlový se sklopnými slupicemi. Vzhledem k namáhavé a časově náročné manipulaci i k technologické zastaralosti byl v letech 1986 – 1989 celkově zrekonstruován. Rekonstrukce zahrnovala přestavbu jezových polí včetně podjezí a jezových pilířů, výstavbu nového velína a montáž nového technologického zařízení. Nová konstrukce jezu z dutých ocelových klapek s hradící výškou 3,30 m, je nasazena na pevném prahu.

U pravého břehu v ř.km 27,49 je plavební kanál rozdělen plavebními komorami na horní a spodní část. Horní má délku 520 m a dolní je dlouhý 150 m o šířce ve dně 20 – 30 m. Plavební komory jsou dvě, řazené za sebou. Stěny velké PK jsou tvořeny svislou larsenovou stěnou, stěny malé PK jsou z kyklopského zdiva. MPK má užitné rozměry 52,1 m x 11 m. Plnění je kombinováno dlouhými obtoky po obou stranách ohlaví a klapkou v horním ohlaví. V dolním ohlaví jsou vzpěrná vrata opatřená žaluziemi pro přímé prázdnění. Užitné rozměry velké PK jsou 133,4 m x 11,0 m.

Stavba vodní elektrárny Libčice byla zahájena v listipadu 1995 a dokončena v lednu 1998. Budova je umístěna v prostoru bývalé vorové propusti těsně vedle stávajícího levobřežního pilíře jezu. Technologická zařízení tvoří dvě soustrojí s horizontálními přímoproudými Kaplanovými turbínami s maximální hltností 2x80 m3/s, maximálním celkovým výkonem 4550 kW a provozním spádem 2,3 – 4,2 m.

Největší zaznamenaný průtok v tomto říčním profilu nastal v srpnu 2002 a jeho hodnota činila cca 5300 m3/s.