Statutární orgány

Vedení podniku

generální ředitel: RNDr. Petr Kubala

vedoucí útvaru generálního ředitele: Ing. Michaela Šeborová 

 

ředitel sekce ekonomické : Ing. Tomáš Matějka

ředitel sekce správy povodí : Ing. Tomáš Kendík

ředitel sekce technické : Ing. Jiří Pechar

ředitel sekce provozní: Ing. Jan Střeštík

ředitel sekce investiční: Ing. Tomáš Havlíček, MBA


ředitel závodu Horní Vltava : Ing. Jiří Baloun

ředitel závodu Berounka : Ing. Miloň Kučera

ředitel závodu Dolní Vltava : Ing. Jiří Friedel

 

Dozorčí rada

členové:

David Čermák - předseda

RNDr. Pavel Punčochář, CSc. - místopředseda

Bc. Libor Honzárek

Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.

Ing. Tomáš Popela, Ph.D.

RNDr. Jan Zahradník

Ing. Karel Březina

Ing. Libor Peška

Ing. Anna Žáčková

 

Výbor pro audit dozorčí rady

členové:

Ing. Petr Ryneš - předseda

den vzniku funkce:  9. 7. 2021
datum narození:     16.6.1963
místo pobytu:         Frimlova 1381/16a, 155 00 Praha 13

Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA - místopředsedkyně

den vzniku funkce:  9. 7. 2021
datum narození:     6.6.1972
místo pobytu:         Okružní 202, 250 66 Zdiby

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

den vzniku funkce:  9. 7. 2021
datum narození:     20.3.1944
místo pobytu:         Zítkova 225/3, 153 00 Praha 5