Aktuality

PK Smíchov mimo provozOznamujeme, že od dnešního dne do 20. listopadu je zastaven provoz na plavební komoře Smíchov, a to na základě opatření obecné povahy Státní plavební...

Výskyt žlutých skvrnDochází k výskytu žlutých skvrn na hladině vodních toků.

Překážky ve vodním toku u LužceUpozorňujeme vodáky na překážky na Vltavě od Vraňan po soutok s Labem.

Budova závodu Dolní Vltava mimo provozV týdnu od 3. do 7.7.2023 bude mimo provoz budova závodu Dolní Vltava

Aktualizace OsVPROznámení o zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

Lodní výtah Orlík v provozuLodní výtah Orlík opět v provozu

web - stavba OrlíkDetailní informace o průběhu stavby

Magdeburský seminářMagdeburský seminář o ochraně vod 2023

Zatopení stavební jímky na VD OrlíkInformace k aktuální situaci

Informace o pohybu hladin nádrží Orlík - jaro 2023Aktuální informace 17.4.2023