Informace ke spouštění plavidel v lokalitě Podolsko - nádrž Orlík, ř. km 181,95

Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že od 22.4.2024 do 5.5.2024 bude odemčena závora na cestě k pláži v lokalitě Podolsko na nádrži Orlík.

Viz uvedený odkaz s mapou.  https://mapy.cz/s/gofazotobe

Účel odemčení závory je výhradně k možnosti spuštění plavidla na vodní hladinu.

Jedná se o cestu na pláž, na kterou navazuje uzavřený prostor pláže a zákaz proplutí plavidel s vlastním pohonem.

Upozorňujeme:

  • Na dopravní značení, které umožňuje vjezd do lokality pouze dopravní obsluze,
  • na nepříznivou hydrologickou situaci. Aktuální výšku hladiny VN Orlík lze sledovat zde ,
  • že až do úrovně hladiny 345,60 m n. m. v nádrži Orlík se v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Červená nad Vltavou ř. km 179,10 během období od 1. května do 30. září plavební dráha nevytyčuje a plavební komora Kořensko je mimo provoz – ponory nejsou garantovány.