Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 06.06.2023 21:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 06.06.2023 21:18:42
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
06.06.2023 21:10 346,82 286,90
06.06.2023 21:00 346,83 334,39
06.06.2023 20:00 346,87 321,80
06.06.2023 19:00 346,90 207,40
06.06.2023 18:00 346,96 122,22
06.06.2023 17:00 346,94 177,82
06.06.2023 16:00 346,96 123,77
06.06.2023 15:00 347,00 110,76
06.06.2023 14:00 346,99 132,59
06.06.2023 13:00 347,00 86,60
06.06.2023 12:00 347,02 80,97
06.06.2023 11:00 347,02 128,91
06.06.2023 10:00 347,05 156,37
06.06.2023 09:00 347,07 408,60
06.06.2023 08:00 347,13 414,27
06.06.2023 07:00 347,18 305,13
06.06.2023 06:00 347,23 75,01
06.06.2023 05:00 347,22 0,00
06.06.2023 04:00 347,21 0,00
06.06.2023 03:00 347,21 0,00
06.06.2023 02:00 347,20 0,00
06.06.2023 01:00 347,19 0,00
06.06.2023 00:00 347,19 93,58
05.06.2023 23:00 347,20 279,56
05.06.2023 22:00 347,25 461,28
05.06.2023 07:00 347,53 98,54
04.06.2023 07:00 347,44 0,00
03.06.2023 07:00 347,39 51,76
02.06.2023 07:00 347,33 267,28
01.06.2023 07:00 347,42 0,00
31.05.2023 07:00 347,48 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018