Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.11.2021 08:43
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.11.2021 08:43:24
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.11.2021 08:30 342,31 0,00
27.11.2021 08:20 342,31 0,00
27.11.2021 08:10 342,31 0,00
27.11.2021 08:00 342,31 0,00
27.11.2021 07:00 342,30 0,00
27.11.2021 06:00 342,29 0,00
27.11.2021 05:00 342,29 0,00
27.11.2021 04:00 342,28 0,00
27.11.2021 03:00 342,28 0,00
27.11.2021 02:00 342,27 0,00
27.11.2021 01:00 342,26 0,00
27.11.2021 00:00 342,25 0,00
26.11.2021 23:00 342,24 0,00
26.11.2021 22:00 342,23 0,00
26.11.2021 21:00 342,22 0,00
26.11.2021 20:00 342,22 0,00
26.11.2021 19:00 342,21 0,00
26.11.2021 18:00 342,20 0,00
26.11.2021 17:00 342,20 0,00
26.11.2021 16:00 342,19 0,00
26.11.2021 15:00 342,19 0,00
26.11.2021 14:00 342,20 0,00
26.11.2021 13:00 342,17 0,00
26.11.2021 12:00 342,18 0,00
26.11.2021 11:00 342,18 0,00
26.11.2021 10:00 342,19 0,00
26.11.2021 09:00 342,19 0,00
26.11.2021 07:00 342,16 0,00
25.11.2021 07:00 342,37 274,25
24.11.2021 07:00 342,53 0,00
23.11.2021 07:00 342,57 201,50
22.11.2021 07:00 342,84 89,98
21.11.2021 07:00 342,92 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018