Celé znění tiskové zprávy dostupné na odkazu:

https://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/tiskove-zpravy_1/tiskova-zprava-18-5-2020