Povodí Vltavy, státní podnik v souvislosti s probíhajícm suchým obdobím vydává Informační zprávy o situaci na vodních tocích a vodních dílech v povodí, které spravuje.

Vydané Informační zprávy jsou ke stažení v sekci Hydrologické informace zde.