Hydrologické informace

V případě výskytu suchého období jsou vydávány Informační zprávy o situaci na vodních tocích a vodních dílech v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy. Zprávy jsou ke stažení na níže uvedených odkazech

Hydrologické sucho 2019

Informační zpráva č. 75

Informační zpráva č. 76

Informační zpráva č. 77

Informační zpráva č. 78

Informační zpráva č. 79

Informační zpráva č. 80

Informační zpráva č. 81

Hydrologické sucho 2020

Informační zpráva č. 1

Informační zpráva č. 2

Informační zpráva č. 3

Informační zpráva č. 4

Informační zpráva č. 5

Informační zpráva č. 6

Informační zpráva č. 7

Informační zpráva č. 8

Informační zpráva č. 9

Informační zpráva č. 10