Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že s účinností od 18. února 2023 bude zahájeno postupné zvyšování hladiny v nádrži vodního díla Orlík. S předstihem byly dokončeny práce na realizaci stavební jímky na stavbě „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“, a proto bude od soboty 18. února zrušeno omezení maximální hladiny vody v nádrži Orlík na kótě 339,00 m n.m. Rychlost vzestupu hladiny vody v nádrži bude záviset na aktuální hydrologické situaci, množství vody ve sněhu na povodí nad vodním dílem, hydrologické předpovědi a provozní situaci na celé Vltavské kaskádě. Vzhledem k současnému přítoku a dostupným předpovědím nepředpokládáme v nejbližších dnech razantní vzestup hladiny, ten bude spíše pozvolný a přerušovaný občasnými poklesy v souvislosti s provozní situací v elektrizační soustavě České republiky.

Informace o aktuálním stavu hladiny vody v nádrži Orlík lze sledovat ve webové aplikaci Stavy a Průtoky – zde.