31. 8. 2020 byla zveřejněna informace k předpokládanému pohybu hladiny v nádrži Orlík (zde).
V říjnu 2020, po skončení plavební sezóny, začalo v souladu s touto informací zvýšené odpouštění z nádrží Slapy a Orlík, přizpůsobené provozním podmínkám na vodních dílech. Po vyhodnocení aktuální hydrologické situace, doplněné o současnou (13.10.2020) velmi nepříznivou meteorologickou předpověď (zvýšené průtoky a možnost dosažení povodňových stavů v povodí Vltavy), oznamujeme, že snižování hladiny v nádrži Orlík pod kótu 344,00 m n. m. je prodlouženo do 16. 11. 2020.
Pokud se budou nepříznivé hydrologické podmínky opakovat, nelze vyloučit další úpravy tohoto harmonogramu.

Děkujeme za pochopení.