S ohledem na současnou příznivou hydrologickou situaci předpokládáme, že do konce září 2020 se bude hladina v nádrži Orlík pohybovat nad kótou 347,60 m n.m., která umožňuje proplavování přes plavební komoru Kořensko. V průběhu října začne postupné snižování hladiny v nádrži pod kótu 344,00 m n.m. a to z toho důvodu, aby od 1.11.2020 mohla pokračovat investiční akce na zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko. Současně bude toto snížení využito k výstavbě dolní rejdy pro stání plavidel pod vodním dílem Kořensko. Snížení hladiny bude trvat do konce března 2021. Práce, které vyžadují sníženou hladinu vody v nádrži Orlík, cíleně směřujeme do období, kdy neprobíhá plavba a rekreace.
V případě mimořádné hydrologické nebo provozní situace může dojít ke změnám tohoto harmonogramu.