Provoz na Vltavské vodní cestě

Proplavování přes plavební komory na vltavské vodní cestě od Českého Vrbného po Hořín je upraveno Informací Státní plavební správy č. 7/2018 ze dne 16.3.2018. Informace Státní plavební správy obsahuje provozní doby, kontakty na jednotlivá vodní díla, případné objednávání apod.

O zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík informuje Státní plavební správa Informací č. 7/2016 ze dne 29.4.2016 s platností do odvolání.