Provoz na Vltavské vodní cestě

Proplavování přes plavební komory na vltavské vodní cestě od Českého Vrbného po Hořín je upraveno Informací Státní plavební správy č. 25/2017 ze dne 25.9.2017. Informace Státní plavební správy obsahuje provozní doby, kontakty na jednotlivá vodní díla, případné objednávání apod.

O zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík informuje Státní plavební správa informací č. 7/2016 ze dne 29.4.2016 s platností do odvolání.