Provoz na Vltavské vodní cestě

Proplavování přes plavební komory na vltavské vodní cestě od Českého Vrbného po Hořín je upraveno Informací Státní plavební správy č. 25/2017 ze dne 25.9.2017. Informace Státní plavební správy obsahuje provozní doby, kontakty na jednotlivá vodní díla, případné objednávání apod.

O zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík informuje Státní plavební správa informací č. 7/2016 ze dne 29.4.2016 s platností do odvolání.

V souladu s ustanovením odstavce 1, bod c) a odstavce 3 přílohy 2 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, je vzhledem k poklesu hladiny v nádrži vodního díla Orlík pod kótu 347,60 m n.m. od 3.7.2017 do odvolání  zastavena plavba přes plavební komoru Kořensko a v úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) již nejsou garantovány plavební hloubky (viz Informace Státní plavební správy č. 16/2017).

Vzhledem k nepříznivým hydrologickým podmínkám, došlo k poklesu hladiny v nádrži VD Orlík pod kótu 345,60 m n.m. a proto nelze z bezpečnostních a provozních důvodů přepravovat plavidla lodním výtahem. Provoz lodního výtahu je do odvolání zastaven. V této věci vydala Státní plavební správa informací č. 23/2017 ze dne 24.8.2017 s platností do odvolání.