Provoz na Vltavské vodní cestě

Proplavování přes plavební komory na vltavské vodní cestě od Českého Vrbného po Hořín je upraveno Informací Státní plavební správy č. 7/2018 ze dne 16.3.2018. Informace Státní plavební správy obsahuje provozní doby, kontakty na jednotlivá vodní díla, případné objednávání apod.

O zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík informuje Státní plavební správa Informací č. 7/2016 ze dne 29.4.2016 s platností do odvolání.

Vzhledem k poklesu hladiny v nádrži VD Hracholusky pod kótu 352,20 m n.m. jsou parametry plavební dráhy (plavební hloubka 120 cm) garantovány pouze v úseku ř.km 22,84 - ř.km 39,00 (Informace Státní plavební správy č.19/2018 s platností do odvolání).

Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci byla dne 3.8.2018 podkročena hladina v nádrži VD Orlík pod kótu 347,60 m n. m. Z tohoto důvodu již nejsou v úseku Vltavy ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) garantovány plavební hloubky. Ukončení proplavování přes plavební komoru Kořensko bude dne 10.8.2018 (Informace Státní plavební správy č.21/2018)