Cell phone icoAktuality

20.02.2017 Rozhovor generálního ř

Odkaz na dnešní rozhovor p. generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy RNDr. Petra Kubaly pro...

14.02.2017 Oznámení o změně sídla

Oznámení o změně sídla podniku

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Oznámení o změně sídla podniku

Dovolujeme si oznámit, že ke dni 9.2.2017 došlo k administrativní změně sídla Povodí Vltavy státní podnik, spočívající v doplnění čísla popisného. Od výše uvedeného data je adresa sídla státního podniku:

 

Holečkova 3178/8

Smíchov

150 00 Praha 5

 

Ostatní údaje jako jsou IČO, DIČ, telefonické a e-mailové kontakty, bankovní spojení zůstávají beze změny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a o uvádění nové adresy na veškerých dokumentech, týkajících se naší společnosti.

Povodí Vltavy varuje před vstupem na zamrzlé hladiny nádrží a řek

Povodí Vltavy, státní podnik,  upozorňuje na nebezpečí, které může akutně hrozit při jízdě, chůzi a bruslení na zamrzlých vodních hladinách.

Každý vstup na zamrzlou hladinu povrchové vody je rizikem, a proto je možný pouze na vlastní nebezpečí!

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže