Cell phone icoAktuality

23.09.2016 Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na elektrárně Štvanice

23.09.2016 Výpomoc pro HZS SK

Povodí Vltavy bezplatně zapůjčí záchranné saně

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Oznámení

Proplavování plavidel přes vodní díla Orlík, Kamýk a Slapy

Oznamujeme, že proplavování, resp. přeprava plavidel přes vodní díla Orlík, Kamýk a Slapy, bude vzhledem k příznivé hydrologické a provozní situaci v letošním roce možná až do pondělí 3. října 2016, dle provozní doby proplavovacích zařízení na výše uvedených vodních dílech. Konkrétně bude přeprava plavidel přes jednotlivá vodní díla probíhat v těchto termínech:

·         zdvihadlo Orlík – do 3. října 2016, do 17.00 hod.
·         plavební komora Kamýk – do 3. října 2016, do 18.00 hod.
·         vlek Slapy – do 3. října 2016, do 18.00 hod.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že od 3. října 2016 bude odstavena plavební komora Modřany, a to z důvodu rekonstrukce v rámci plánované odstávky objektů na dolní trati Vltavské vodní cesty. Tato odstávka byla řádně projednána a Státní plavební správa ji vydala jako opatření obecné povahy č. 13/2016. Údaje o odstávce jsou zveřejněny od dubna 2016 ZDE

Zároveň informujeme majitele a provozovatele plavidel, že začátek snižování hladiny vodního díla Slapy na zimní úroveň začne po 3. říjnu 2016.


Zvýšení hladiny nádrže VD Slapy

Ve dnech 24.9. a 25.9.2016 byla přechodně zvýšena hladina vody v nádrži VD Slapy, a to za účelem usnadnění manipulace při vytažení a zazimování hausbótů, které se nacházely na hladině VD Slapy.

Nyní je, podle schváleného manipulačního řádu, do konce plavební sezóny, tj. 30.9., hladina udržována nad kótou 269,10 m n.m. Začátek snižování hladiny VD Slapy na zimní úroveň začne po 3.10.2016.

 

Dny otevřených dveří

V letošním roce slaví státní podnik Povodí Vltavy 50 let od svého založení. Při příležitosti tohoto významného výročí jsme připravili řadu akcí pro širokou veřejnost. V průběhu celého roku 2016 budete mít možnost seznámit se s prací našich zaměstnanců, s fungováním vodních nádrží, se zařízením plavebních komor či malých vodních elektráren, dozvíte se mnoho zajímavého o vodě a její důležitosti pro náš život. Čeká Vás prohlídka zajímavých míst, doprovázená zasvěceným výkladem našich odborníků.

Program a časy prohlídek také na www.facebook.com/povodivltavy. Program všech akcí naleznete ZDE

Nové akce:

Den otevřených dveří na elektrárně Štvanice v sobotu 1. 10. 2016

Registrační formulář

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže