Cell phone icoAktuality

24.09.2015 VODA PRO ŽIVOT

Dne 2. 10. 2015 v kulturním domě ve Větrném Jeníkově se koná konference Voda pro život na téma Zdravá...

20.08.2015 Oznámení o zveřejnění

Vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů dílčích povodí

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

Povodí Vltavy, státní podnik, vytáhl za víkend více než 30 lodí z vodní nádrže Orlík

Bezplatné služby transportu lodí z vody na sucho, kterou Povodí Vltavy, státní podnik, zajistil o uplynulém víkendu na hrázi vodního díla Orlík, využilo přes 30 majitelů a provozovatelů plavidel. Ti tak mohli své lodě odvézt a zazimovat poté, co v důsledku dlouhotrvajícího sucha a poklesu vodní hladiny, nemohli svá plavidla dostat na břeh vlastními silami. Převoz lodí proběhl po oba dny zcela hladce díky dobré organizace ze strany správce toku, obratnosti jeřábníka i ukázněností majitelů plavidel.

Vzhledem k tomu, že se o tuto službu přihlásilo v termínu více než 110 zájemců, rozhodlo vedení státního podniku Povodí Vltavy službu prodloužit na dny 5., 6., 8., a 9. října 2015 tak, aby všem přihlášeným mohlo být vyhověno.

 

jerab1       jerab2

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže