Cell phone icoAktuality

22.03.2017 Den otevřených dveří

Den otevřených dveří ve vodohospodářských laboratořích v Plzni

10.03.2017 Příklad dobré praxe -

Státní podnik Povodí Vltavy byl jedním z prvních zadavatelů, kteří se vydali cestou odpovědného veřejného...

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže