Cell phone icoAktuality

13.09.2019 Vytažení plavidel z vo

Povodí Vltavy zajistí ve dnech 27. až 29. září 2019 transport lodí z vody na sucho.

13.09.2019 Magdeburský seminář 20

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 - „Revitalizace vod a vodní režim v povodí Labe“

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže