Cell phone icoAktuality

14.10.2016 Vrátecký potok

Povodí Vltavy opravil Vrátecký potok

23.09.2016 Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na elektrárně Štvanice

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Oznámení

Den otevřených dveří VD České údolí

V letošním roce slaví státní podnik Povodí Vltavy 50 let od svého založení. Při příležitosti tohoto významného výročí jsme připravili řadu akcí pro širokou veřejnost. V průběhu celého roku 2016 pro Vás státní podnik Povodí Vltavy pořádal při příležitosti 50 let od svého založení dny otevřených dveří na různých vodních dílech. Během mnoha víkendů jste měli možnost navštívit zajímavá místa za běžného provozu veřejnosti nepřístupná, seznámit se s prací našich zaměstnanců, fungováním vodních nádrží, zařízením plavebních komor či malých vodních elektráren, dozvědět se se mnoho zajímavého o vodě a její důležitosti pro náš život.

Na sobotu 22.10.2016 jsme pro Vás připravili letošní poslední akci - Den otevřených dveří na plzeňském vodním díle České Údolí na řece Radbuze. I zde budete mít možnost seznámit se s provozem strojovny, nahlédnete do malé vodní elektrárny, dozvíte se, jaké faktory ovlivňují kvalitu vody ve vodní nádrži a proč se České Údolí nestalo rekreační zónou pro plzeňské pracující, jak bylo plánováno v době výstavby. Fotogalerie ZDE.

Den otevřených dveří, na který Vás tímto srdečně zveme, bude probíhat 22. 10. 2016 od 9 do 14 hodin, komentovaná prohlídka bude začínat každou půlhodinu, první v 9 hodin, poslední ve 13.30. Na akci není třeba se předem registrovat.

Program a časy prohlídek také na www.facebook.com/povodivltavy. Program všech akcí naleznete ZDE

 

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže