Cell phone icoAktuality

09.03.2015 Voda pro budoucnost

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2015 soutěž nazvanou Voda pro budoucnost...

02.03.2015 Den otevřených dveří

Přijďte na Den otevřených dveří 21. března!

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže