Cell phone icoAktuality

20.06.2016 Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na vodním díle Orlík 25.6.

20.06.2016 Kemp Radava - schůzka

Dne 24.6.2016 od 20:00 hodin v restauraci „Hospoda Radava“ v kempu Radava se uskuteční informační setkání...

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

Dny otevřených dveří

V letošním roce slaví státní podnik Povodí Vltavy 50 let od svého založení. Při příležitosti tohoto významného výročí jsme připravili řadu akcí pro širokou veřejnost. V průběhu celého roku 2016 budete mít možnost seznámit se s prací našich zaměstnanců, s fungováním vodních nádrží, se zařízením plavebních komor či malých vodních elektráren, dozvíte se mnoho zajímavého o vodě a její důležitosti pro náš život. Čeká Vás prohlídka zajímavých míst, doprovázená zasvěceným výkladem našich odborníků.

 

Program a časy prohlídek naleznete na www.pvl.cz nebo na www.facebook.com/povodivltavy, program všech akcí naleznete zde.

 

Nejbližší akce:


VD Orlík - 25.6.2016, podrobný program naleznete v aktualitách

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže