Cell phone icoAktuality

15.11.2018 Plavební komora Modřan

Plavební komora v Praze Modřanech zahájí provoz dnes (15.11.2018) od 14:00 hod.

06.11.2018 Informační zprávy k su

Vydané informační zprávy k hydrologickému suchu 2018

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace o snížení hladiny v nádrži vodního díla Štěchovice

Informujeme veřejnost, že v termínu 22.11. - 24.11.2018 provede státní podnik Povodí Vltavy snížení hladiny v nádrži vodního díla Štěchovice za účelem prohlídky návodní strany uzávěrů výpustného zařízení.

 

Snížení hladiny na úroveň 214,10 m n.m. s tolerancí 10 cm (tj. o 0,7 m +/- 10 cm pod úroveň minimální provozní hladiny) bude dosaženo 22.11.2018 v 7.00 hodin.

 

Po skončení prohlídky uzávěru výpustného zařízení začne ve spolupráci s ostatními vodními díly Vltavské kaskády zvyšování hladiny vodního díla Štěchovice do zásobního prostoru. Toho bude dosaženo dne 24.11.2018 večer.

 

CVHD

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže