Cell phone icoAktuality

09.11.2016 Rozhovor generálního ř

Generální ředitel státní podniku Povodí Vltavy Petr Kubala poskytl časopisu Svět průmyslu exkluzivní...

14.10.2016 Vrátecký potok

Povodí Vltavy opravil Vrátecký potok

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže