Cell phone icoAktuality

29.04.2016 Dny otevřených dveří

Dovolte, abychom Vás pozvali na další z řady Dnů otevřených dveří, které jsme pro Vás připravili v rámci...

27.04.2016 Zahájení proplavování

Povodí Vltavy, státní podnik, zahájí proplavování 29.4.2016

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

Zahájení proplavování od 29.4.2016

Povodí Vltavy, státní podnik, zahájí proplavování, případně převoz plavidel dříve, než je obvyklý začátek plavební sezóny 1. května. Vzhledem k tomu, že letos vychází 1. květen na neděli, rozhodl generální ředitel státního podniku RNDr. Petr Kubala vyjít majitelům plavidel vstříc a nařídil začít proplavovat, popř. převážet lodě již od pátku 29. dubna 2016. Tuto službu provádí státní podnik Povodí Vltavy zdarma.

Bližší informace naleznete zde

Magdeburský seminář o ochraně vod 2016

Ve dnech 6. až 7. října 2016 se v Drážďanech uskuteční tradiční Magdeburský seminář o ochraně vod. Tento mezinárodní seminář se koná pod záštitou spolkové ministryně životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a jaderné bezpečnosti SRN a ministra životního prostředí České republiky.

Bližší informace naleznete ve druhém cirkuláři zde.

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže