Cell phone icoAktuality

06.04.2017 Dokončena sanace padaj

Povodí Vltavy dokončí již tento týden sanaci padající skály

06.04.2017 Dobrovolníci začali sp

Dobrovolníci začali spolu s podniky Povodí čistit řeky. Připravili jsme mapu akcí

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Slapy - spuštění rekreačních plavidel

Ve dnech 29.4.-1.5.2017 bude na Slapské přehradě udržována hladina na kótě min. 270,00 m n. m. pro spuštění rekreačních plavidel na hladinu.

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže