Cell phone icoAktuality

27.01.2016 Publikace Sucho - vážn

Stručná informace o připravovaných krocích MZe v souvislosti s problematikou sucha v České republice

23.11.2015 Dolní Vltava – podklad

Dolní Vltava – podklady pro optimalizaci zvládání povodňových rizik a ochrany před povodněmi

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže