Cell phone icoAktuality

31.03.2020 Pohyb hladiny na Orlík

Aktuální ifmormace k pohybu hladiny

22.03.2020 Světový den vody

V neděli 22. března si svět připomíná význam vody

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Aktuální informace

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI

V návaznosti na nouzový stav, který Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, dne 12. března 2020 vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky, a v návaznosti Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020, č. 215, o přijetí krizového opatření, s ohledem na aktuální vývoj šíření nemoci COVID-19, státní podnik Povodí Vltavy oznamuje:

- s účinností od 06,00 hodin dne 17.3.2020, zakazuje státní podnik Povodí Vltavy vstup veřejnosti do budov státního podniku,
- s účinností od 06,00 hodin dne 17.3.2020, v souvislosti s výše uvedeným opatřením ruší možnost osobního podání dokumentů v budovách státního podniku,
- preferujte prosím komunikaci prostřednictvím datové schránky, nebo elektronickou poštou.

Účinnost tohoto opatření je do jeho odvolání.

Opatření jsou přijata z důvodu prevence ochrany zdraví, a to nejen zaměstnanců státního podniku Povodí Vltavy.

Děkujeme za pochopení,

Povodí Vltavy, státní podnik

 

Pro informace k aktuální epidemiologické situaci sledujte stránky https://koronavirus.mzcr.cz/

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže