Cell phone icoAktuality

30.03.2015 Zvýšení hladiny na Sla

Zvýšení hladiny na Slapech proběhne 2. a 3.5.2015

09.03.2015 Voda pro budoucnost

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2015 soutěž nazvanou Voda pro budoucnost...

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

Povodí Vltavy se ohrazuje proti nepravdivým výrokům zástupce Asociace lodního průmyslu

Státní podnik Povodí Vltavy se důrazně ohrazuje proti tvrzením zástupce Asociace lodního průmyslu Jiřího Bellingera, zveřejněným v článku z 16. 4. 2015 na serveru www.ceska-justice.cz, viz odkaz:

http://www.ceska-justice.cz/2015/04/padl-komunisticky-zakaz-plavby-znamena-to-nove-moznosti-a-nove-protesty/

V něm tvrdí, že ustanovení zákazu kotvení plavidel podléhajících evidenci mimo vyznačená kotviště od západu do východu slunce, bylo do předmětné vyhlášky zařazeno na žádost ředitele závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Zdeňka Zídka. To je zcela nepravdivé tvrzení, jak dokládá následující prohlášení. Vyzýváme proto Asociaci lodního průmyslu, aby uvedla svá nepravdivá tvrzení  do souladu se skutečností.

 

V rámci připomínek k návrhu vyhlášky č. 46/2015 Sb., státní podnik Povodí Vltavy uplatnil, zcela prokazatelným způsobem, připomínku v tomto znění: „ Dále je nezbytné vložit do návrhu této vyhlášky i následující ustanovení: Malá plavidla podléhající evidenci mohou stát mimo přístavy, přístaviště, kotviště nebo vývaziště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku“. Naše připomínka však nebyla bohužel akceptována, a není tedy pravda, že text, který je uveden ve vyhlášce, pochází z dílny našeho podniku. Státním podnikem Povodí Vltavy navrhované znění je stejné jako bylo v předchozí právní úpravě (platné do 15. 4. 2015), nikomu dosud problémy nepůsobilo a nepůsobí a je v zájmu bezpečnosti plavby.  

 

Státní podnik Povodí Vltavy nerozporoval povolení plavby motorových plavidel s výkonem do 10 kW na vodní nádrži Lipno, ale nedoporučil povolení této plavby na vodní nádrži Hracholusky s ohledem na to, že jde o relativně malou nádrž, jejíž jedna třetina je velmi úzká. Navíc se zde v turistické sezoně vyskytuje značné množství plavců a malých bezmotorových plavidel.

 

 „Přístup státního podniku Povodí Vltavy k plavbě jako takové je obecně vstřícný tam, kde to podmínky dovolují. To potvrzuje i náš přístup k diskusi nad novým zněním možnosti kotvení na bójkách uvedeným ve vyhlášce Ministerstva dopravy, kdy jsme navrhli na jednání se zástupci Ministerstva dopravy a Státní plavební správy dne 2. 4. 2015 operativně vyznačit místa pro kotvení plavidel na bojce na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy“, doplňuje v této souvislosti generální ředitel státního podniku Povodí VltavyPetr Kubala. „Tímto způsobem se snažíme vytvořit pro uživatele malých plavidel podléhajících evidenci maximálně vhodné podmínky pro kotvení na bójkách v intencích nové vyhlášky č. 46/2015 Sb.“, dodává Petr Kubala. 

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže