Cell phone icoAktuality

08.06.2018 MKOL 2018

Na podzim proběhne v Praze Magdeburský seminář o ochraně vod 2018

05.06.2018 Splouvání Sázavy – ome

Informace o omezení splouvání řeky Sázavy v souvislosti se stavebními úpravami.

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace ke splouvání Vltavy v prostoru jezu Konopa – Nové Spolí (u tzv. Barevné skály)

Povodí Vltavy, státní podnik ve spolupráci se Státní plavební správou upravil režim splouvání jezu Konopa – Nové Spolí u tzv. Barevné skály na Vltavě a to z důvodu havarijního stavu skalního útvaru na pravém břehu v prostoru tohoto jezu.

 
Je zakázáno proplouvání propustí na pravém břehu a plavba je převedena k břehu levému, jak ukazují nové instalované plavební znaky. Překonávání jezu je umožněno pouze ve vzdálenosti do 5 m od levého břehu. Podrobnosti jsou upraveny Opatřením obecné povahy Státní plavební správy 26/2018. Ke stažení zde.

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže