Cell phone icoAktuality

16.12.2016 Kemp Radava 2017

Povodí Vltavy bude i nadále zajišťovat provoz kempu Radava

09.11.2016 Rozhovor generálního ř

Generální ředitel státní podniku Povodí Vltavy Petr Kubala poskytl časopisu Svět průmyslu exkluzivní...

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

POVODÍ VLTAVY VARUJE PŘED VSTUPEM NA ZAMRZLÉ HLADINY NÁDRŽÍ A ŘEK

Povodí Vltavy, státní podnik,  upozorňuje na nebezpečí, které může akutně hrozit při jízdě, chůzi a bruslení na zamrzlých vodních hladinách.

Každý vstup na zamrzlou hladinu povrchové vody je rizikem, a proto je možný pouze na vlastní nebezpečí!

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže