Cell phone icoAktuality

17.09.2018 Zvýšení hladiny Slapy

Zvýšení hladiny na vodní nádrži Slapy

13.09.2018 VD Orlík - transport l

Mimořádná přeprava plavidel na hrázi Orlíku

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace k ukončení provozu lodního výtahu na VD Orlík

Oznamujeme, že v důsledku hydrologické a provozní situace, a to z důvodu dlouhodobě nízkého přítoku do nádrže Orlík a potřebě zajistit minimální odtok z Vltavské kaskády v množství 40 m3.s-1, dojde v pátek 24.8.2018 k poklesu hladiny v nádrži VD Orlík pod kótu 345,60 m n.m. (systém Balt po vyrovnání), která je rozhodná pro provoz lodního výtahu (plošinový vůz), určeného pro přepravu sportovních lodí přes hráz vodního díla Orlík. Provoz lodního výtahu tak bude během pátku 24.8.2018 ukončen. 

O ukončení provozu lodního výtahu informuje Státní plavební správa informací č. 24/2018.

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže