Cell phone icoAktuality

16.06.2020 Hladina na VD Slapy se

Zvýšení hladiny v nádrži VD Slapy ve dnech 19. a 20. 6. 2020

04.06.2020 Nová aplikace k Labsko

Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Převoz lodí přes VD Orlík a VD Slapy

Provoz od 1. 6. 2020:

 

Provoz na Vltavské vodní cestě včetně přepravy lodí přes VD Orlík a VD Slapy se od 1. června 2020 řídí dle Informace Státní plavební správy č. 35/2020 vydané dne 29.5.2020 a dostupné ZDE.

 

Upozornění: S účinností od 1. 6. 2020, v rámci přepravy plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík, platí povinnost vůdce plavidla a členů posádky, používat ústenku, roušku, respirátor, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének za předpokladu, že nebude dodržena minimální vzdálenost 2 metry od zaměstnance podniku, který zajišťuje přepravu plavidla.

 

Aktuální informace

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI

 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci oznamujeme, že s účinností od 28. 7. 2020 od 06,00 hodin je nutno používat ve všech budovách státního podniku Povodí Vltavy ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je ústenka, rouška, respirátor, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, za předpokladu, že nebude dodržena minimální vzdálenost 2 metry mezi osobami.

 

V návaznosti na kroky vlády České republiky spojené s uvolňování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19, ruší státní podnik Povodí Vltavy, s účinností od 06:00 hodin dne 20. 5. 2020, zákaz vstupu veřejnosti do budov státního podniku vydaný dne 16. 3. 2020,


- s účinností od 06:00 hodin dne 20. 5. 2020
, je povoleno osobní podání dokumentů v budovách státního podniku,


- s účinností od 06:00 hodin dne 20. 5. 2020
, jsou povoleny návštěvy veřejnosti v budovách státního podniku , na základě předchozího telefonického sjednání návštěvy s příslušným zaměstnancem státního podniku, s výjimkou návštěv veřejnosti na vodních dílech Lipno I., Orlík, Slapy a na vodním díle Švihov na Želivce.

 

Osoby vstupující do budov státního podniku Povodí Vltavy, jsou povinny dodržovat a řídit se platnými mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, souvisejícími s onemocněním COVID-19.

 

Děkujeme za pochopení,

Povodí Vltavy, státní podnik

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže