Cell phone icoAktuality

14.08.2018 Informační zprávy k su

Vydané informační zprávy k hydrologickému suchu 2018

27.06.2018 Pracovní jednání v sou

Ve středu 27.6.2018 se konalo pracovní jednání k suchému období

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace ke splouvání Vltavy v prostoru jezu Konopa – Nové Spolí (u tzv. Barevné skály) - obnovení plavby

Sanace tzv. Barevné skály byla dokončena a mimořádná událost skončila. Z tohoto důvodu Státní plavební správa opatřením obecné povahy 90/2018 (ke stažení zde) obnovuje plavební provoz v daném úseku Vltavy ode dne 8. srpna 2018, 9:30 hodin. Plavba v uvedeném úseku je obnovena bez omezení, včetně možnosti propouvání propustí u pravého břehu.

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže