Cell phone icoAktuality

04.05.2018 Informace ke splouvání

Aktuální informace ke splouvání Vltavy

03.05.2018 Zveme Vás na NAVALIS

Znáte Svatojánské slavnosti NAVALIS 2018?

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace ke splouvání Vltavy v prostoru jezu Konopa – Nové Spolí (u tzv. Barevné skály)

Povodí Vltavy, státní podnik ve spolupráci se Státní plavební správou upravil režim splouvání jezu Konopa – Nové Spolí u tzv. Barevné skály na Vltavě a to z důvodu havarijního stavu skalního útvaru na pravém břehu v prostoru tohoto jezu.

 
Je zakázáno proplouvání propustí na pravém břehu a plavba je převedena k břehu levému, jak ukazují nové instalované plavební znaky. Překonávání jezu je umožněno pouze ve vzdálenosti do 5 m od levého břehu. Podrobnosti jsou upraveny Opatřením obecné povahy Státní plavební správy 26/2018. Ke stažení zde.

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže