Cell phone icoAktuality

16.06.2020 Hladina na VD Slapy se

Zvýšení hladiny v nádrži VD Slapy ve dnech 19. a 20. 6. 2020

04.06.2020 Nová aplikace k Labsko

Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Převoz lodí přes VD Orlík a VD Slapy

Provoz od 1. 6. 2020:

 

Provoz na Vltavské vodní cestě včetně přepravy lodí přes VD Orlík a VD Slapy se od 1. června 2020 řídí dle Informace Státní plavební správy č. 35/2020 vydané dne 29.5.2020 a dostupné ZDE.

 

Upozornění: S účinností od 1. 6. 2020, v rámci přepravy plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík, platí povinnost vůdce plavidla a členů posádky, používat ústenku, roušku, respirátor, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének za předpokladu, že nebude dodržena minimální vzdálenost 2 metry od zaměstnance podniku, který zajišťuje přepravu plavidla.

 

Aktuální informace

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI

V návaznosti na kroky vlády České republiky spojené s uvolňování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19, ruší státní podnik Povodí Vltavy, s účinností od 06:00 hodin dne 20. 5. 2020, zákaz vstupu veřejnosti do budov státního podniku vydaný dne 16. 3. 2020,


- s účinností od 06:00 hodin dne 20. 5. 2020
, je povoleno osobní podání dokumentů v budovách státního podniku,


- s účinností od 06:00 hodin dne 20. 5. 2020
, jsou povoleny návštěvy veřejnosti v budovách státního podniku , na základě předchozího telefonického sjednání návštěvy s příslušným zaměstnancem státního podniku, s výjimkou návštěv veřejnosti na vodních dílech Lipno I., Orlík, Slapy a na vodním díle Švihov na Želivce.

 

Osoby vstupující do budov státního podniku Povodí Vltavy, jsou povinny dodržovat a řídit se platnými mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, souvisejícími s onemocněním COVID-19.

 

Děkujeme za pochopení,

Povodí Vltavy, státní podnik

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže