Cell phone icoAktuality

11.08.2017 Magdeburský seminář 20

Zde najdete 1. cirkulář na letošní Magdeburský seminář.

24.07.2017 Rozhovor generálního ř

Rozhovor generálního ředitele RNDr. Petra Kubaly na téma sucha a retence vody.

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Upozornění

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce významných vodních toků a vodních nádrží upozorňuje na nebezpečí, které může hrozit při každém vstupu do vody, plavbě, včetně vodáckého splouvání řek, plavání, potápění a zvláště při skákání do vody.
Veškeré letní sportovní a rekreační aktivity spojené s obecným nakládáním s povrchovými vodami lze provozovat podle vodního zákona jen na vlastní nebezpečí.
Zvláštní opatrnost při vodáckých plavbách je nutno věnovat především jezům a ostatním vodním dílům na vodních tocích.

Dále upozorňujeme na možnost výskytu překážek na vodních tocích, například na vyvrácené stromy po bouřkách, které se mohou na našem území vyskytnout.
Povodí Vltavy, státní podnik, přeje všem krásné léto u vody bez úrazů a nehod.

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže