Cell phone icoAktuality

16.07.2019 Informační zprávy k su

Vydané informační zprávy k hydrologickému suchu 2018-2019

24.06.2019 Spisovna

Upozornění na změnu v kontaktech

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace ke koupání ve volné přírodě

 

Povodí Vltavy, státní podnik upozorňuje na nebezpečí, které může aktuálně hrozit při koupání ve volné přírodě. Každý vstup do povrchové vody je rizikem, a proto je možný pouze na vlastní nebezpečí!


Koupání na jezech, přehradních hrázích a jiných vodních dílech není povoleno a je vysoce nebezpečné.

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže