Cell phone icoAktuality

20.08.2015 Oznámení o zveřejnění

Vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů dílčích povodí

21.07.2015 Přerušení provozu lodn

Státní plavební správa vydává informaci č. 21/2015 o provozu lodního výtahu Orlík

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

Zveřejnění studie ČVUT - Vltavská kaskáda

Povodí Vltavy, státní podnik zveřejnil studii ČVUT o možném zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády před povodněmi.

Výsledky studie a komentář zpracovaný státním podnikem Povodí Vltavy jsou k dispozici zde.

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže