Cell phone icoAktuality

15.08.2014 Pozvánka na Seminář

Zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

22.07.2014 Oprava jezu v Plzni

Generální oprava jezu Štruncovy sady v Plzni

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Státní podnik Povodí Vltavy pořádá ve dnech 20. a 21. 9. 2014 ,,Den otevřených dveří" u příležitosti 101. výročí vodního díla Štvanice.

Den otevřených dveří na VD Štvanice

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže