Cell phone icoAktuality

22.11.2017 Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem k připomínkám

27.10.2017 Opravili jsme vodní dí

Dokončili jsme opravu vodního díla Soběnov na řece Černé a dalších 4 drobných vodních toků v jižních...

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže