Cell phone icoAktuality

13.11.2020 Výzva vlastníkům

předmětů nacházejících se na pozemku č. 3065, k. ú. Braník

13.10.2020 Informace k aktuálnímu

Pohyb hladiny na Orlíku

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Výzva vlastníkům předmětů nacházejících se na pozemku č. 3065, k. ú. Braník

 

Vážení,

 

Povodí Vltavy, státní podnik tímto vyzývá vlastníky předmětů, v současné době se nacházejících na pozemku parc. č. 3065, k. ú. Braník, aby odstranili uvedené předměty, a to nejpozději do 8. prosince 2020. V opačném případě bude Povodí Vltavy, státní podnik po uvedeném dni nucen uložené předměty odstranit na náklady vlastníků.

 

Obsah celé výzvy vč. Specifikace předmětů naleznete ve výzvě (ZDE).

 

 

 

Aktuální informace

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI

 

Ve vazbě na aktuální pandemickou situaci a výskyt nemoci COVID-19 v ČR, je pro případ domluvené návštěvy na pracovišti státního podniku Povodí Vltavy třeba, s účinností od 12. 10. 2020 do odvolání, předložit vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení zde:

 

čestné prohlášení (PDF)

 

S ohledem na významně rostoucí počty nakažených onemocněním COVID-19 v České republice jsou s účinností od 16. 9. 2020 do odvolání zakázány návštěvy veřejnosti v budovách státního podniku Povodí Vltavy.

 

Vzhledem k omezeným možnostem komunikace v důsledku aktuální pandemické situace, najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky zde - často kladené dotazy

 

Děkujeme za pochopení,

Povodí Vltavy, státní podnik

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže