Cell phone icoAktuality

12.02.2019 Informační zprávy k su

Vydané informační zprávy k hydrologickému suchu 2018-2019

05.02.2019 Zahájení prací na Smíc

V pátek 8.2.2019 v 16 hod. se koná informativní setkání pro majitele plavidel

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

POVODÍ VLTAVY VARUJE PŘED VSTUPEM NA ZAMRZLÉ HLADINY NÁDRŽÍ A ŘEK

 

Povodí Vltavy, státní podnik,  upozorňuje na nebezpečí, které může akutně hrozit při jízdě, chůzi a bruslení na zamrzlých vodních hladinách.

Každý vstup na zamrzlou hladinu povrchové vody je rizikem, a proto je možný pouze na vlastní nebezpečí!

Upozorňujeme dále, že v sobotu 9.2.2019 zahájíme rozrušování ledové celiny v ústí Sázavy do Vltavy směrem proti proudu do Pikovic. Důrazně proto varujeme veřejnost před vstupováním na led i v této části řeky Sázavy.

 

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže