Vodní cesta

INFORMACE K PŘEPRAVĚ LODÍ PŘES VD ORLÍK A VD SLAPY
V OBDOBÍ 1. 5. – 31. 5. 2020

LODNÍ VÝTAH ORLÍK

Lodní výtah je v období 1. 5. až 31. 5. 2020 v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli a to od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně 1 den předem. Objednání se provádí telefonicky (+420 257 329 425) na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8,00 do 16,00 hod v pracovních dnech a v době od 7,00 do 11,00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky. Rozpis termínů proplavení pro jednotlivé dny je zveřejněn na www.pvl.cz a to zde.
Kontakt na obsluhu lodního výtahu tel.: +420 724 730 829

Denní rozpis provozu lodního výtahu Orlík

čas převozu směrem dolů čas převozu směrem nahoru
10 - 10,30 hod   10,30 - 11 hod  
11 - 11,30 hod   11,30 - 12 hod  
 
13 - 13,30 hod   13,30 - 14 hod  
14 - 14,30 hod   14,30 - 15 hod  

Právní upozornění: Zájemce o přepravu plavidla lodním výtahem vodního díla Orlík je povinen se seznámit se s Podmínkami, upravující podmínky přepravy plavidel lodním výtahem vodního díla Orlík. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinnosti a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu u Centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, Zájemce potvrzuje řádné seznámení a souhlas s Podmínkami.

Podmínky jsou ke stažení ZDE.

 

PŘEVOZ LODÍ VLEK SLAPY
Převoz lodí je v období 1. 5. až 31. 5. 2020 v provozu vždy ve čtvrtek, pátek a v sobotu a to od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně 1 den předem. Objednání se provádí telefonicky (+420 257 329 425) na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8,00 do 16,00 hod v pracovních dnech a v době od 7,00 do 11,00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky. Rozpis termínů proplavení pro jednotlivé dny je zveřejněn na www.pvl.cz a to zde.
Kontakt na obsluhu převozu lodí tel.: +420 606 656 432

Denní rozpis provozu převozu lodí vlek Slapy

čas převozu směrem dolů čas převozu směrem nahoru
10 - 10,30 hod   10,30 - 11 hod  
11 - 11,30 hod   11,30 - 12 hod  
 
13 - 13,30 hod   13,30 - 14 hod  
14 - 14,30 hod   14,30 - 15 hod  

Právní upozornění: Zájemce o přepravu plavidla převozem lodí vlek Slapy je povinen se seznámit se s Podmínkami, upravující podmínky přepravy plavidel převozem lodí vlek Slapy. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinnosti a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu u Centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, Zájemce potvrzuje řádné seznámení a souhlas s Podmínkami.

Podmínky jsou ke stažení ZDE.

Informace k dopravě posádky plavidel: Pro posádky přepravovaných plavidel je možno zajistit dopravu automobilem taxislužby a to jen při nejméně 4 požadavcích na tuto přepravu v jednom dni a na jednom vodním díle. Cena za jednu jízdu činí 500,- Kč a bude uhrazena řidiči taxislužby posádkou plavidla. Najednou může být přepraveno až 6 osob. Nástupním a výstupním místem na VD Slapy je místo naložení a vyložení plavidla, na VD Orlík je to parkoviště u levého břehu koruny hráze a parkoviště na levém břehu u lávky v Solenicích pod přehradní hrází.