Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.3/2019 ze dne 14.3.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,370)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.3/2019, kterým se ve dnech 15.4.2019 až 30.6.2019 zastavuje plavba přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou. Důvodem zastavení plavby jsou práce na novém systému provizorního hrazení plavební komory. Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Vrané nad Vltavou bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Vrané nad Vltavou.

Platí do: 30.6.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.31/2019 ze dne 6.5.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,370)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.31/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 31.10.2019 zastavuje plavba přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou. Důvodem zastavení plavby jsou práce na novém systému provizorního hrazení plavební komory. Po dobu zastavení provozu velké plavební komory Vrané nad Vltavou bude proplouvání zajišťováno malou plavební komorou Vrané nad Vltavou.

Platí do: 31.10.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Smíchov

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.15/2019 ze dne 11.4.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Smíchov (ř.km 53,800)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.15/2019, kterým se ve dnech 7.10.2019 až 24.11.2019 zastavuje plavba přes plavební komoru Praha - Smíchov. Důvodem zastavení plavby jsou opravy a spárování zdiva plavební komory.

Platí do: 24.11.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Miřejovice

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.14/2019 ze dne 11.4.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Miřejovice (ř.km 18,000)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.14/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 15.8.2019 zastavuje plavba přes plavební komoru Miřejovice. Důvodem zastavení plavby jsou opravy a spárování zdiva plavební komory.

Platí do: 15.8.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Hořín a na plavebním kanále Vraňany - Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.4/2019 ze dne 21.3.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Hořín (k.km 0,870) a na plavebním kanále Vraňany - Hořín (k.km 0,870 - 9,300)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.4/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 15.8.2019 a 1.2.2020 až 31.3.2020 zastavuje plavba přes plavební komory Hořín a na plavebním kanále Vraňany - Hořín. Důvodem zastavení plavby je vypuštění plavebního kanálu za účelem přeložek sítí pod dno plavebního kanálu a úpravy břehů.

Platí do: 31.3.2020

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.4/2019 ze dne 21.3.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín (k.km 0,870)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.4/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 31.3.2020 a 1.7.2020 až 31.3.2021 zastavuje plavba přes velkou plavební komoru Hořín. Důvodem zastavení plavby jsou úpravy ohlaví velké plavební komory Hořín. Zastavení a omezení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Ve dnech od 15.08.2019 do 01.02.2020 a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 je proplavování zajištěno malou plavební komorou Hořín, kdy při proplavání je možno využít pomocný remorkér

Platí do: 31.3.2021