Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Smíchov

Sdělení Státní plavební správy č.117/2017 ze dne 6.11.2017 o zastavení plavby a úpravě plavebního provozu na Vltavě v horním úseku plavební komory Praha - Smíchov (ř.km 53,80)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.117/2017, kterým se zastavuje a upravuje plavební provoz na Vltavě v hodním úseku plavební komory Smíchov (ř.km 53,80) ve dnech 8.11.2017 - 30.5.2018.

Důvodem zastavení a úpravy plavebního provozu jsou práce na zdech Dětského ostrova a Janáčkova nábřeží.

Platí do: 30.5.2018

 

Zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Praha-Modřany

Sdělení Státní plavební správy č.126/2017 ze dne 6.12.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Praha-Modřany (ř.km 62,21)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.126/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou plavební komoru Praha - Modřany (ř.km 62,21) od 16.12.2017 do odvolání.

Důvodem zastavení plavby je poškození těsnění horních vrat. Proplavování je umožněno pouze přes malou plavební komoru s užitnou délkou 85 m a šířkou 12 m.

Platí do: odvolání

 

Zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Sdělení Státní plavební správy č.104/2017 ze dne 15.6.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.104/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37) ve dnech 20.9.2017 - 30.4.2018.

Důvodem zastavení plavby je z důvodu nutnosti provedení komplexní prohlídky technického stavu horního uzávěru velké plavební komory Vrané nad Vltavou. Získané údaje budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace celkové opravy. Proplavování plavidel je možné přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou.

Platí do: 30.4.2018