Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Roztoky

Sdělení Státní plavební správy č.67/2017 ze dne 3.7.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Roztoky (ř.km 35,95)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.67/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru Roztoky (ř.km 35,95) ve dnech 27.11. - 6.12.2017.

Důvodem zastavení plavby je výměna hydraulického potrubí pro pohon horních vrat plavební komory Roztoky.

Platí do: 6.12.2017

 

Zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Smíchov

Sdělení Státní plavební správy č.69/2017 ze dne 3.7.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Smíchov (ř.km 53,80)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.69/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru Smíchov (ř.km 53,80) ve dnech 13 - 24.11.2017.

Důvodem zastavení plavby je výměna opotřebených stavítek v dolním ohlaví plavební komory Smíchov.

Platí do: 24.11.2017

 

Zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Praha-Modřany

Sdělení Státní plavební správy č.100/2017 ze dne 7.9.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany (ř.km 62,21)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.100/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou plavební komoru Praha - Modřany (ř.km 62,21) od 7.9.2017 do odvolání.

Důvodem zastavení plavby je oprava horního ohlaví. Proplavování je umožněno pouze přes malou plavební komoru s užitnou délkou 85 m a šířkou 12 m.

Platí do: odvolání

 

Zastavení plavby na Vltavě přes celou plavební komoru Praha-Modřany

Sdělení Státní plavební správy č.69/2017 ze dne 3.7.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany (ř.km 62,21)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.69/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru Praha - Modřany (ř.km 62,21) ve dnech 30.10. - 10.11.2017.

Důvodem zastavení plavby je demontáže vrat v zahrazeném a vyčerpaném horním ohlaví za účelem ověření stavu čepů a ložisek vrat plavební komory Praha-Modřany.

Platí do: 10.11.2017

 

Zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Sdělení Státní plavební správy č.104/2017 ze dne 15.6.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.104/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37) ve dnech 20.9.2017 - 30.4.2018.

Důvodem zastavení plavby je z důvodu nutnosti provedení komplexní prohlídky technického stavu horního uzávěru velké plavební komory Vrané nad Vltavou. Získané údaje budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace celkové opravy. Proplavování plavidel je možné přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou.

Platí do: 30.4.2018