Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Omezení provozu na Vltavě v malé plavební komoře Dolánky

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.40/2018 ze dne 27.4.2018 o omezení plavebního provozu na Vltavě v malé plavební komoře Dolánky (ř.km 27,00)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.40/2018, kterým ode dne 30.05.2018 zakazuje vyvazování plavidla v prostoru malé plavební komory. Důvodem omezení je poškozené zdivo malé plavební komory.

Platí do: odvolání

 

Omezení provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Štvanice

Opatřen obecné povahy Státní plavební správy č.23/2018 ze dne 27.4.2018 o omezení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Praha - Štvanice (ř.km 50,69)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.23/2018, kterým ve dnech 18.05.2018 až 8.7.2018 zastavuje provoz přes malou plavební komoru Praha‑Štvanice, z důvodu opravy středních vrat. Proplavování bude zajišťováno velkou plavební komorou.

Platí do: 8.7.2018

 

Omezení a zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.5/2018 ze dne 2.3.2018 o omezení a zastavení plavby na Vltavě přes velkou komoru Praha-Modřany (ř.km 62,21)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.5/2018, kterým se omezuje a zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou komoru Praha - Modřany (ř.km 62,21) takto:

  • ve dnech od 12.3.2018 do 29.3.2018 je zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany
  • ve dnech od 30.3.2018 do 7.10.2018 je omezena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany
  • ve dnech od 8.10.2018 do 16.11.2018 je zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany

Důvodem zastavení a omezení plavby je oprava horních vrat plavební komory. Proplavování při omezení je umožněno pouze přes malou plavební komoru s užitnou délkou 85 m a šířkou 12 m.

Platí do: 16.11.2018

 

Zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.11/2018 ze dne 23.3.2018 o zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.11/2018, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37) ve dnech 1.4.2018 - 31.10.2018.

Důvodem zastavení plavby je oprava dolních vzpěrných vrat malé plavební komory a prohlídky konstrukcí pod hladinou dolní vody za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Proplavování plavidel je možné přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou.

Platí do: 31.10.2018

 

Zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Kořensko

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.48/2018 ze dne 11.6.2018 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Kořensko (ř.km 200,45)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.48/2018, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru Kořensko (ř.km 200,45) dne 18.6.2018.

Důvodem zastavení plavby jsou plánované práce na distribuční síti společnosti EON, a s tím souvisejícím přerušením dodávky elektrické energie.

Platí do: 18.6.2018

 

Zastavení plavby na Vltavě v Týně nad Vltavou - Quadriatlon

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.41/2018 ze dne 30.5.2018 o zastavení plavby na Vltavě v ř.km 204,60 až 206,30

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.41/2018, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě v ř.km 204,60 až ř.km 206,30 dne 30.6.2018 v době od 9:45 do 13:30.

Důvodem zastavení plavby je pořádání akce Mistrovství světa ve středním quadriatlonu.

Platí do: 30.6.2018