Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Proplavování přes plavební komory je bez omezení a je upraveno Informací Státní plavební správy č. 7/2018 ze dne 16.3.2018. Informace Státní plavební správy obsahuje provozní doby, kontakty na jednotlivá vodní díla, případné objednávání apod.