Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

 

8.4.2016 | Zastavení plavebního provozu na Vltavské vodní cestě v ř.km 62,21 (PK Praha-Modřany) a v ř.km 50,69 (VPK Praha-Štvanice)

Opatřením obecné povahy č. 13/2016 se zastavuje plavební provoz na Vltavské vodní cestě v ř.km 62,21 (PK Praha-Modřany) a v ř.km 50,69 (VPK Praha-Štvanice)

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy č. 13/2016.

Státní plavební správa na žádost Povodí Vltavy, státní podnik zastavuje plavbu přes plavební komoru Praha-Modřany a velkou plavební komoru Praha-Štvanice z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu. V době odstávky velké plavební komory Štvanice bude plavební provoz probíhat pouze malou plavební komorou.

Státní plavební správa na žádost Povodí Vltavy, státní podnik zastavuje plavbu takto:

  • Velká plavební komora Praha-Štvanice v termínu od 11.dubna do 29.května 2016 (proplavování je zajištěno malou plavební komorou)
  • Plavební komora Praha-Modřany v termínu do 3.října do 4.listopadu 2016

Platí do: 4.11.2016

 

 

15.4.2016 | Zastavení plavebního provozu na Vltavské vodní cestě v ř.km 71,37 (PK Vrané nad Vltavou)

Opatřením obecné povahy č. 17/2016 se zastavuje provoz na Vltavské vodní cestě v ř.km 71,37 (PK Vrané nad Vltavou)

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy č.17/2016.

Státní plavební správa na žádost Povodí Vltavy, státní podnik zastavuje plavbu přes plavební komoru Vrané nad Vltavou z důvodu prohlídky a realizace potřebných oprav plavební komory Vrané nad Vltavou. Zastavení plavby je realizováno za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. V době odstávky malé plavební komory bude plavební provoz probíhat pouze velkou plavební komorou. V době odstávky velké plavební komory bude plavební provoz probíhat pouze malou plavební komorou.

Státní plavební správa na žádost Povodí Vltavy, státní podnik zastavuje plavbu přes plavební komoru Vrané nad Vltavou takto:

  • Malá plavební komora Vrané nad Vltavou v termínu od 18.dubna do 12.září 2016
  • Velká plavební komora Vrané nad Vltavou v termínu do 12.září do 14.listopadu 2016

Platí do: 14.11.2016