Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Zastavení plavby na Vltavě v laterárním kanále Vraňany - Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.12/2018 ze dne 26.3.2018 o zastavení plavby na Vltavě v laterární kanále Vraňany - Hořín (k.km 1,00 - 9,80)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.12/2018, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě v laterárním kanále Vraňany - Hořín (k.km 1,00 - 9,80) dne 7.4.2018 v době od 6.00 do 19.00 hodin.

Důvodem zastavení plavebního provozu je konání veslařských závodů.

Platí do: 7.4.2018

 

Omezení provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Štvanice

Informace Státní plavební správy č.6/2018 ze dne 14.3.2018 o omezení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Praha - Štvanice (ř.km 50,69)

Státní plavební správa Informací č.6/2018 ze dne 14.3.2018 oznamuje, ve dnech 21.05.2018 až 20.07.2018 v době od 22:00 hodin do 07:00 hodin, nebude možné noční proplavení na objednání přes plavební komoru Praha‑Štvanice, z důvodu prací z vodní hladiny a pod vodní hladinou vodní cesty Vltava u základů Negrelliho viaduktu.

Práce budou probíhat v rámci rozsáhlé rekonstrukce Negrelliho viaduktu na stavebním objektu SO14-12, pilíř č. 2.

Platí do: 20.7.2018

 

Zastavení plavby a úprava plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha-Smíchov

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.117/2017 ze dne 6.11.2017 o zastavení plavby a úpravě plavebního provozu na Vltavě v horním úseku plavební komory Praha - Smíchov (ř.km 53,80)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.117/2017, kterým se zastavuje a upravuje plavební provoz na Vltavě v hodním úseku plavební komory Smíchov (ř.km 53,80) ve dnech 8.11.2017 - 30.5.2018.

Důvodem zastavení a úpravy plavebního provozu jsou práce na zdech Dětského ostrova a Janáčkova nábřeží.

Platí do: 30.5.2018

 

Omezení a zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.5/2008 ze dne 2.3.2018 o omezení a zastavení plavby na Vltavě přes velkou komoru Praha-Modřany (ř.km 62,21)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.5/2018, kterým se omezuje a zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou komoru Praha - Modřany (ř.km 62,21) takto:

  • ve dnech od 12.3.2018 do 29.3.2018 je zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany
  • ve dnech od 30.3.2018 do 7.10.2018 je omezena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany
  • ve dnech od 8.10.2018 do 16.11.2018 je zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany

Důvodem zastavení a omezení plavby je oprava horních vrat plavební komory. Proplavování při omezení je umožněno pouze přes malou plavební komoru s užitnou délkou 85 m a šířkou 12 m.

Platí do: 16.11.2018

 

Zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.104/2017 ze dne 15.6.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.104/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37) ve dnech 20.9.2017 - 30.4.2018.

Důvodem zastavení plavby je nutnost provedení komplexní prohlídky technického stavu horního uzávěru velké plavební komory Vrané nad Vltavou. Získané údaje budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace celkové opravy. Proplavování plavidel je možné přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou.

Platí do: 30.4.2018

 

Zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.11/2018 ze dne 23.3.2018 o zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.11/2018, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37) ve dnech 1.4.2018 - 31.10.2018.

Důvodem zastavení plavby je oprava dolních vzpěrných vrat malé plavební komory a prohlídky konstrukcí pod hladinou dolní vody za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Proplavování plavidel je možné přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou.

Platí do: 31.10.2018