Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Zastavení plavebního provozu na Vltavě v kanále Vraňany-Hořín a přes plavební komoru Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.76/2018 ze dne 11.7.2018 o zastavení plavebního provozu na Vltavě v kanále Vraňany-Hořína a přes plavební komoru Hořín (k.km 0,870 - 9,300)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.76/2018, kterým se ve dnech 11.11.2018 až 13.1.2019 zastavuje plavební provoz v plavebním kanále Vraňany - Hořín a přes plavební komoru Hořín. Důvodem zastavení plavby je vypuštění plavebního kanálu a odtěžení sedimentů v kanálu nad protipovodňovou uzavírkou Vraňany a z obratišť za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Dále budou provedeny práce ke zvýšení podjezdných výšek na plavebním kanále Hořín.

Platí do: 13.1.2019

 

Omezení plavebního provozu na Vltavě v malé plavební komoře Dolánky

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.40/2018 ze dne 27.4.2018 o omezení plavebního provozu na Vltavě v malé plavební komoře Dolánky (ř.km 27,000)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.40/2018, kterým ode dne 30.05.2018 zakazuje vyvazování plavidla v prostoru malé plavební komory. Důvodem omezení je poškozené zdivo malé plavební komory.

Platí do: odvolání

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Dolánky

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.101/2018 ze dne 20.9.2018 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Dolánky (ř.km 27,000)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.101/2018, kterým ode dne 11.11.2018 do 30.12.2018 zastavuje plavební provoz přes plavební komoru Dolánky (ř.km 27,000). Důvodem zastavení je velmi špatný stav zdiva malé plavební komory.

Platí do: 30.12.2018

 

Omezení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha-Štvanice

Informace Státní plavební správy č.25/2018 ze dne 5.9.2018 o omezení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha-Štvanice (ř.km 51,500)

Státní plavební správa oznamuje, že ve dnech 03.09.2018 až 31.10.2018 v době  od 22:00 hodin do 07:00 hodin, nebude možné noční proplavení na objednání přes plavební komoru Praha-Štvanice, z důvodu prací z vodní hladiny a pod vodní hladinou vodní cesty Vltava, u základů Negrelliho viaduktu. Práce budou probíhat v rámci rozsáhlé rekonstrukce Negrelliho viaduktu na stavebním objektu SO14-12, pilíř č. 2..

Platí do: 31.10.2018

 

Omezení a zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.5/2018 ze dne 2.3.2018 o omezení a zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany (ř.km 62,210)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.5/2018, kterým se omezuje a zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru Praha - Modřany (ř.km 62,21) takto:

  • ve dnech od 12.3.2018 do 29.3.2018 je zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany
  • ve dnech od 30.3.2018 do 7.10.2018 je omezena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany
  • ve dnech od 8.10.2018 do 16.11.2018 je zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany

Důvodem zastavení a omezení plavby je oprava horních vrat plavební komory. Proplavování při omezení je umožněno pouze přes malou plavební komoru s užitnou délkou 85 m a šířkou 12 m.

Platí do: 16.11.2018

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru České Vrbné

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.106/2018 ze dne 17.10.2018 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru České Vrabné (ř.km 233,100)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.106/2018, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru České Vrbné (ř.km 233,100). Důvodem zastavení plavby je přerušení dodávky elektrické energie.

Platí do: odvolání