Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

 

Provoz na Vltavské vodní cestě je bez omezení. Proplavování přes plavební komory na vltavské vodní cestě od Kořenska po Hořín je upraveno Informací Státní plavební správy č. 20/2015 ze dne 20.7.2015. Na proplavování plavidel přes plavební komory se vztahují ustanovení § 82 až § 85 Pravidel plavebního provozu.