Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Zastavení plavebního provozu na Vltavě v oblasti Týna nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.16/2019 ze dne 11.4.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě v oblasti Týna nad Vltavou (ř.km 202,500 - 205,000)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.16/2019, kterým se od 27.4.2019 10:00 do 28.4.2019 18:00 zastavuje plavba na Vltavě v úseku ř.km 202,500 až ř.km 205,00. Důvodem zastavení plavby je pořádání akce „Vltavotýnské vodácké slavnosti“ ve dnech 27. a 28. dubna 2019Uvedeným úsekem je možné proplout každou lichou hodinu, dále není dotčena plavba plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu.

Platí do: 28.4.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.3/2019 ze dne 14.3.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,370)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.3/2019, kterým se ve dnech 15.4.2019 až 30.6.2019 zastavuje plavba přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou. Důvodem zastavení plavby jsou práce na novém systému provizorního hrazení plavební komory.

Platí do: 30.6.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Smíchov

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.15/2019 ze dne 11.4.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Smíchov (ř.km 53,800)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.15/2019, kterým se ve dnech 7.10.2019 až 24.11.2019 zastavuje plavba přes plavební komoru Praha - Smíchov. Důvodem zastavení plavby jsou opravy a spárování zdiva plavební komory.

Platí do: 24.11.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Praha - Podbaba a na plavebním kanále Troja - Podbaba

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.13/2019 ze dne 11.4.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Praha - Podbaba (ř.km 43,250) a na celém plavebním kanále Troja - Podbaba

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.13/2019, kterým se dne 14.5.2019 zastavuje plavba přes plavební komory Praha - Podbaba a na plavebním kanále Troja - Podbaba. Důvodem zastavení plavby je zkouška provizorního opatření pro převádění povodňových průtoků.

Platí do: 14.5.2019 

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Miřejovice

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.14/2019 ze dne 11.4.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Miřejovice (ř.km 18,000)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.14/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 15.8.2019 zastavuje plavba přes plavební komoru Miřejovice. Důvodem zastavení plavby jsou opravy a spárování zdiva plavební komory.

Platí do: 15.8.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Hořín a na plavebním kanále Vraňany - Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.4/2019 ze dne 21.3.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Hořín (k.km 0,870) a na plavebním kanále Vraňany - Hořín (k.km 0,870 - 9,300)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.4/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 15.8.2019 a 1.2.2020 až 31.3.2020 zastavuje plavba přes plavební komory Hořín a na plavebním kanále Vraňany - Hořín. Důvodem zastavení plavby je vypuštění plavebního kanálu za účelem přeložek sítí pod dno plavebního kanálu a úpravy břehů.

Platí do: 31.3.2020

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.4/2019 ze dne 21.3.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín (k.km 0,870)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.4/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 31.3.2020 a 1.7.2020 až 31.3.2021 zastavuje plavba přes velkou plavební komoru Hořín. Důvodem zastavení plavby jsou úpravy ohlaví velké plavební komory Hořín. Zastavení a omezení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Ve dnech od 15.08.2019 do 01.02.2020 a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 je proplavování zajištěno malou plavební komorou Hořín, kdy při proplavání je možno využít pomocný remorkér

Platí do: 31.3.2021