Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

28.4.2017 | Zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Sdělení Státní plavební správy č.17/2017 ze dne 28.4.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.17/2017, kterým se omezuje plavební provoz přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou na vodní cestě Vltava, ř.km 71,37 ve dnech 1.5. - 30.9.2017.

Důvodem zastavení plavby je rekonstrukce bočního a prahového těsnění vrátní horních vrat plavební komory (tj. výměna za nové) za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Platí do: 30.9.2017

 

14.6.2017 | Omezení plavby na Vltavě v plavebním kanále Vraňany-Hořín

Sdělení Státní plavební správy č.49/2017 ze dne 14.6.2017 o omezení plavby v plavebním kanále Vraňany-Hořín (kanálový km 6,60)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.49/2017, kterým se omezuje plavební provoz v plavebním kanále Vraňany-Hořín (kanálový km 6,60) ve dnech 26.6. a 27.6.2017.

Důvodem omezení plavby je havarijní oprava mostu ev. č. 24635-2 a 2a přes plavební kanál Vraňany – Hořín. Stavební práce probíhají z plavidla, které je umístěno pod mostním objektem. Plavidlo na základě včasného vyžádání uvolní plavební dráhu proplouvajícím plavidlům. Plavidla plující protiproudně při vyplutí z plavební komory Hořín a plavidla plující poproudně před vplutím do plavebního kanálu Vraňany – Hořín se spojí s vůdcem plavidla, ze kterého probíhají práce, za účelem proplutí.

Platí do: 27.6.2017

 

14.6.2017 | Zastavení plavby na Vltavě - Týn nad Vltavou

Sdělení Státní plavební správy č.50/2017 ze dne 14.6.2017 o zastavení plavby na Vltavě - Týn nad Vltavou (ř.km 204,60 - 206,30)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.50/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě - Týn nad Vltavou (ř.km 204,60 - 206,30) dne 24.6.2017 v době od 11:45 hodin do 13:30 hodin.

Důvodem zastavení plavby je pořádání sportovní akce „Světový pohár ve sprint quadriathlonu“. Plavidlům osobní lodní dopravy plující podle zveřejněného jízdního řádu bude plavba umožněna.

Platí do: 24.6.2017

 

15.6.2017 | Zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Hořín

Sdělení Státní plavební správy č.53/2017 ze dne 15.6.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Hořín (kanálový km 0,87)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.53/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes malou plavební komoru Hořín (kanálový km 0,87) ve dnech 11 - 25.9.2017.

Důvodem zastavení plavby je vypuštění malé plavební komory za účelem prohlídky stavebních a technologických částí plavební komory. Proplavování plavidel je možné přes velkou plavební komoru Hořín.

Platí do: 25.9.2017