Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

Zastavení plavebního provozu na Vltavě v kanále Vraňany-Hořín a přes plavební komoru Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.76/2018 ze dne 11.7.2018 o zastavení plavebního provozu na Vltavě v kanále Vraňany-Hořína a přes plavební komoru Hořín (k.km 0,870 - 9,300)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.76/2018, kterým se ve dnech 11.11.2018 až 13.1.2019 zastavuje plavební provoz v plavebním kanále Vraňany -Hořín a přes plavební komoru Hořín. Důvodem zastavení plavby je vypuštění plavebního kanálu a odtěžení sedimentů v kanálu nad protipovodňovou uzavírkou Vraňany a z obratišť za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Dále budou provedeny práce ke zvýšení podjezdných výšek na plavebním kanále Hořín.

Platí do: 13.1.2019

 

Omezení plavebního provozu na Vltavě v malé plavební komoře Dolánky

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.40/2018 ze dne 27.4.2018 o omezení plavebního provozu na Vltavě v malé plavební komoře Dolánky (ř.km 27,000)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.40/2018, kterým ode dne 30.05.2018 zakazuje vyvazování plavidla v prostoru malé plavební komory. Důvodem omezení je poškozené zdivo malé plavební komory.

Platí do: odvolání

 

Omezení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Štvanice

Informace Státní plavební správy č.6/2018 ze dne 14.3.2018 o omezení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Praha - Štvanice (ř.km 50,690)

Státní plavební správa vydala informaci č.6/2018, ve které sděluje, že z důvodu prací u základů Negreliliho viaduktu nebude do 2.9.2018 možné noční proplavení přes plavební komoru Praha - Štvanice.

Platí do: 2.9.2018

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Praha - Štvanice

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.51/2018 ze dne 13.6.2018 o omezení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komory Praha - Štvanice (ř.km 50,690)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.51/2018, kterým se ve dnech 16.7.2018 až 2.9.2018 zastavuje provoz přes velkou plavební komoru Praha‑Štvanice, z důvodu opravy středních vrat. Proplavování bude zajišťováno malou plavební komorou.

Platí do: 2.9.2018

 

Omezení a zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.5/2018 ze dne 2.3.2018 o omezení a zastavení plavby na Vltavě přes velkou komoru Praha-Modřany (ř.km 62,210)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.5/2018, kterým se omezuje a zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou komoru Praha - Modřany (ř.km 62,21) takto:

  • ve dnech od 12.3.2018 do 29.3.2018 je zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany
  • ve dnech od 30.3.2018 do 7.10.2018 je omezena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany
  • ve dnech od 8.10.2018 do 16.11.2018 je zastavena plavba přes plavební komoru Praha-Modřany

Důvodem zastavení a omezení plavby je oprava horních vrat plavební komory. Proplavování při omezení je umožněno pouze přes malou plavební komoru s užitnou délkou 85 m a šířkou 12 m.

Platí do: 16.11.2018

 

Zastavení plavebního provozu na Otavě v prostoru Václavského jezu

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.78/2018 ze dne 16.7.2018 o zastavení plavebního provozu na Otavě v prostoru Václavského jezu (ř.km 26,900 - 27,050)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.78/2018, kterým se ve dnech 1.8.2018 až 31.8.2018 zastavuje plavební provoz v prostoru Václavského jezu, z důvodu výstavby lávky přes řeku OtavuPřekonání daného úseku je možné pouze přenesením plavidla, kdy stanovená trasa pro přenos plavidel je na levém břehu Otavy.

Platí do: 31.8.2018

 

Omezení plavebního provozu na Vltavě u Týna nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.89/2018 ze dne 6.8.2018 o zastavení plavebního provozu na Vltavě u Týna nad Vltavou (ř.km 204,600 - 205,600)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.89/2018, kterým se dne 25.8.2018 od 9.00 do 20.00 hodin zastavuje plavební provoz na Vltavě v ř.km 204,600 až ř.km 205,600, z důvodu pořádání "Vltavotýnské vodácké slavnosti a Vltavotýnský maraton". Plavidlům osobní dopravy jedoucí podle zveřejněného jízdního řádu bude 1x za 2 hodiny umožněno proplutí.

Platí do: 25.8.2018