Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

1.8.2016 | Omezení plavebního provozu na Vltavské vodní cestě v ř.km 71,37 (PK Vrané nad Vltavou)

Opatřením obecné povahy č. 65/2016 se zastavuje provoz na Vltavské vodní cestě v ř.km 71,37 přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy č. 65/2016.

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty (Povodí Vltavy, státní podnik) zastavuje plavbu přes velkou plavební komoru Roztoky z důvodu výskytu mimořádné události - porucha stavítek malé plavební komory.

Proplavování plavidel je zajištěno velkou plavební komorou.

Platí do: odvolání

 

26.8.2016 | Zastavení plavebního provozu na Vltavské vodní cestě v ř.km 54,15 (PK Praha - Mánes)

Opatřením obecné povahy č. 72/2016 se zastavuje provoz na Vltavské vodní cestě v ř.km 54,15 přes plavební komoru Mánes

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy č. 72/2016.

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty (Povodí Vltavy, státní podnik) zastavuje plavbu přes plavební komoru Praha - Mánes z důvodu mimořádné události - poruchy pravé horní vrátně.

Platí do: odvolání


14.12.2016 | Omezení plavebního provozu na Vltavské vodní cestě v ř.km 35,95 (PK Roztoky)

Opatřením obecné povahy č. 91/2016 se zastavuje provoz na Vltavské vodní cestě v ř.km 35,95 přes velkou plavební komoru Roztoky

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy č. 91/2016.

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty (Povodí Vltavy, státní podnik) zastavuje plavbu přes velkou plavební komoru Roztoky z důvodu mimořádné události - poruchy ložiska dolní vrátně.

Platí do: odvolání