Aktuální informace o plavbě na Vltavské vodní cestě

28.4.2017 | Zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Sdělení Státní plavební správy č.17/2017 ze dne 28.4.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,37)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.17/2017, kterým se omezuje plavební provoz přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou na vodní cestě Vltava, ř.km 71,37 ve dnech 1.5. - 30.9.2017.

Důvodem zastavení plavby je rekonstrukce bočního a prahového těsnění vrátní horních vrat plavební komory (tj. výměna za nové) za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Platí do: 30.9.2017

 

15.6.2017 | Zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Hořín

Sdělení Státní plavební správy č.53/2017 ze dne 15.6.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes malou plavební komoru Hořín (kanálový km 0,87)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.53/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes malou plavební komoru Hořín (kanálový km 0,87) ve dnech 11 - 25.9.2017.

Důvodem zastavení plavby je vypuštění malé plavební komory za účelem prohlídky stavebních a technologických částí plavební komory. Proplavování plavidel je možné přes velkou plavební komoru Hořín.

Platí do: 25.9.2017

 

3.7.2017 | Zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Roztoky

Sdělení Státní plavební správy č.67/2017 ze dne 3.7.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Roztoky (ř.km 35,95)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.67/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru Roztoky (ř.km 35,95) ve dnech 27.11. - 6.12.2017.

Důvodem zastavení plavby je výměna hydraulického potrubí pro pohon horních vrat plavební komory Roztoky.

Platí do: 6.12.2017

 

3.7.2017 | Zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Smíchov

Sdělení Státní plavební správy č.69/2017 ze dne 3.7.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Smíchov (ř.km 53,80)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.69/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru Smíchov (ř.km 53,80) ve dnech 13 - 24.11.2017.

Důvodem zastavení plavby je výměna opotřebených stavítek v dolním ohlaví plavební komory Smíchov.

Platí do: 24.11.2017

 

3.7.2017 | Zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany

Sdělení Státní plavební správy č.69/2017 ze dne 3.7.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes plavební komoru Praha-Modřany (ř.km 62,21)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.69/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes plavební komoru Praha - Modřany (ř.km 62,21) ve dnech 30.10. - 10.11.2017.

Důvodem zastavení plavby je demontáže vrat v zahrazeném a vyčerpaném horním ohlaví za účelem ověření stavu čepů a ložisek vrat plavební komory Praha-Modřany.

Platí do: 10.11.2017

 

16.7.2017 | Zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín

Sdělení Státní plavební správy č.77/2017 ze dne 16.7.2017 o zastavení plavby na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín (kanálový km 0,87)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.77/2017, kterým se zastavuje plavební provoz na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín (kanálový km 0,87) od 16.7.2017 do odvolání.

Důvodem zastavení plavby je porucha ovládádacího zařízení velké plavební komory Hořín.

Platí do: odvolání