Statutární orgány

Vedení podniku

generální ředitel: RNDr. Petr Kubala

vedoucí útvaru generálního ředitele: Ing. Michaela Šeborová 

 

ředitel sekce ekonomické : Ing. Tomáš Matějka

ředitel sekce správy povodí : Ing. Tomáš Kendík

ředitel sekce technické : Ing. Jiří Pechar

ředitel sekce provozní: Ing. Richard Kučera

ředitel sekce investiční: Ing. Tomáš Havlíček, MBA


ředitel závodu Horní Vltava : Ing. Jiří Baloun

ředitel závodu Berounka : Ing. Miloň Kučera

ředitel závodu Dolní Vltava : Ing. Jiří Friedel

 

Dozorčí rada

členové:

Ing. Miloš Petera - předseda

Ing. Stanislav Mrvka

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

Mgr. et. Mgr. Katarína Koleničková

RNDr. Marek Liška, Ph.D.

Ing. Josef Holubička

Ing. Miloň Kučera

 

Výbor pro audit dozorčí rady

členové:

Ing. Petr Ryneš - předseda

den vzniku funkce:  8. 7. 2016
datum narození:     16.6.1963
místo pobytu:         Frimlova 1381/16a, 155 00 Praha 13

Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA - místopředseda

den vzniku funkce:  8. 7. 2016
datum narození:     6.6.1972
místo pobytu:         Okružní 202, 250 66 Zdiby

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

den vzniku funkce:  8. 7. 2016
datum narození:     20.3.1944
místo pobytu:         Zítkova 225/3, 153 00 Praha 5