Statutární orgány

Vedení podniku

generální ředitel: RNDr. Petr Kubala

vedoucí útvaru generálního ředitele: Ing. Michaela Šeborová 

 

ředitel sekce ekonomické : Ing. Tomáš Matějka

ředitel sekce správy povodí : Ing. Tomáš Kendík

ředitel sekce technické : Ing. Jiří Pechar

ředitel sekce provozní: Ing. Richard Kučera

ředitel sekce investiční: Ing. Tomáš Havlíček, MBA


ředitel závodu Horní Vltava : Ing. Zdeněk Zídek

ředitel závodu Berounka : Ing. Miloň Kučera

ředitel závodu Dolní Vltava : Ing. Jiří Friedel

 

Dozorčí rada

členové:

Ing. Miloš Petera - předseda

Ing. Stanislav Mrvka - místopředseda

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

Mgr. et. Mgr. Katarína Koleničková

Ing. Zdeněk Zídek

Ing. Josef Holubička

Ing. Miloň Kučera

 

Výbor pro audit

členové:

Ing. Petr Ryneš - předseda

Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA - místopředseda

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.