Státní plavební správa dnes oznámila, že vzhledem k nepříznivým hydrologickým podmínkám, kdy hodnota přítoku do nádrže vodního díla Orlík dlouhodobě nedosahuje hodnot minimálního požadovaného odtoku, došlo k poklesu hladiny v této nádrži pod kótu 345,60 m n. m. Při poklesu hladiny pod tuto úroveň již nelze z bezpečnostních a provozních důvodů přepravovat plavidla lodním výtahem na hrázi vodního díla Orlík a jeho provoz byl proto do odvolání zastaven.