Povodí Vltavy provede tržní konzultaci před výběrovým řízením na modernizaci lodního výtahu na Orlíku, s cílem umožnit co nejširší hospodářskou soutěž. Rozhodl o tom generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Předmětem konzultované veřejné zakázky bude modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík. „Vzhledem k unikátní povaze této veřejné zakázky, rozhodl jsem o provedení předběžné tržní konzultace. Jejím účelem je především seznámit potenciální dodavatelé se záměrem zadání veřejné zakázky a získání informací relevantních pro přípravu zadávacích podmínek, včetně konkretizace předmětu veřejné zakázky s ohledem na možná technická řešení projektu, jeho finanční náročnost či dobu realizace,“ říká Petr Kubala

Předběžná tržní konzultace bude zahrnovat mimo jiné osobní setkání zástupců státního podniku Povodí Vltavy se zástupci potenciálních dodavatelů přímo na místě a navazující dotazníkové šetření. „Věříme, že výsledek předběžné tržní konzultace významným způsobem přispěje k úspěšné realizaci tohoto jedinečného projektu,“ uzavírá Petr Kubala.

Bližší informace, včetně přihlášky k účasti na předběžné tržní konzultaci, jsou dostupné na profilu zadavatele na webové adrese:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_8769.html