V pondělí 15.5. byla v Městě Sázavě slavnostně zahájena stavební část opatření na ochranu před povodněmi, která ochrání životy a majetek 226 obyvatel, 72 staveb a plochu o rozloze 98 tisíc m2 na pravém i levém břehu řeky Sázavy. Celkové náklady tohoto opatření činí 66,3 mil. korun, z nichž 56,4 mil. korun představují dotace Ministerstva zemědělství.

Na tomto odkazu si můžete poslechnout rozhovor na toto téma s generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy.

https://www.youtube.com/watch?v=8dtA9Wz1sJo