Pravidelná péče o svěřené vodní toky je jednou z hlavních činností státního podniku Povodí Vltavy, v rámci které právě dokončil opravu drobného vodního toku Vratecký potok v Hlinsku u Vráta na Českobudějovicku. V délce 270 metrů mezi říčním km 1,500 a 1,970 proběhla oprava opevnění břehů a také velké břehové nátrže. Oprava přišla na 189 tis. Kč.

Na uvedeném úseku Vráteckého potoka opravil státní podnik rozpadlé opevnění kamennou dlažbou, odstranil prorostlé pařezy a sanoval vzniklou nátrž těžkým kamenným záhozem až do výšky 1,3 m nad běžnou hladinu. Oprava umožní volný průtok vody v potoce a zamezí nebezpečí jeho rozvodnění a následným škodám.