V důsledku hydrologické situace a poklesu hladiny ve VD Orlík pod kótu 345,60 m n. m., která je rozhodná k provozu lodního výtahu pro malá plavidla s hmotností do 3,5 t, šířky 3,0 m a délky 8,5 m, s ponorem do 1,15 m, byl k dnešnímu dni (29.8.2019) jeho provoz ukončen. V případě opětovného vzestupu hladiny vodního díla Orlík nad kótu 345,60 m n. m. bude zařízení znovu uvedeno do provozu. (Informace státní plavební správy č.31/2019 o ukončení provozu lodního výtahu na VD Orlík)