Je nutné upřít zvýšenou pozornost i na sucho trápící celé Česko. Experti stále pracují na řadě opatření pro boj s tímto hydrologickým jevem, jenž se již dříve v našem regionu vyskytl. O vývoji klimatu v příštích obdobích existuje řada scénářů. Mnohé soudí, že srážky budou rozloženy velice nepravidelně. „To může znamenat, že naprší najednou větší množství vody a poté bude následovat delší období beze srážek,“ líčí RNDr. Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy. „Naším úkolem je s tímto scénářem počítat a pokusit se navrhnout taková opatření, která se s ním vyrovnají,“ dodává v exkluzivním rozhovoru pro Svět Průmyslu.

Celý text rozhovoru si můžete přečíst zde.