Generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy RNDr. Petr Kubala poskytl Týdeníku Zemědělec poměrně obsáhlý rozhovor na téma sucha a potřeby zadržet vodu v případě extrémních srážek.

Text si můžete prohlédnout zde.