Jako správce Vltavské vodní cesty oznamujeme vodácké veřejnosti, že ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2017, bude v provozu plavební komora Kamýk nad Vltavou, a to od 8:00 do 18:00 hod., lodní zdvihadlo na vodním díle Orlík v době od 8:00 do 17:00 hod., a dne 5. 7. 2017 bude v provozu vlek pro přepravu plavidel na vodní díle Slapy v době od 8:00 do 18:00 hod.