Povodí Vltavy, státní podnik, prodlužuje přistavení jeřábu na hrázi vodního díla Orlík, který umožní transport lodí z vody na sucho, až na středu 18. 10. 2017, a  to od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:30 hodin. PŘEDCHOZÍ DNY JE KAPACITA JIŽ ZCELA ZAPLNĚNÁ!!

Přeprava se bude týkat plavidel o hmotnosti do 3,5 tuny a o rozměrech do 3 m šířky a do 8,5 m délky. Státní podnik Povodí Vltavy tuto bezplatnou službu organizuje nad rámec svých povinností správce vodního díla, aby usnadnil majitelům či provozovatelům odvoz jejich lodí ve chvíli, kdy je hladina v důsledku sucha na mimořádně nízké úrovni. V současné chvíli nepředpovídá Český hydrometeorologický ústav výrazné zlepšení hydrologické situace, které by nepříznivý vývoj hladiny změnily ještě před ukončením plavební sezóny.

Zájemci o transport lodi zašlou závazné přihlášení na centrální vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, a to na emailovou adresu dispecink@pvl.cz. Závazné vyjádření zájmu o vytažení plavidla musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, typ plavidla, kontakt (telefon, e-mail). Případné telefonické dotazy zodpoví centrální vodohospodářský dispečink na tel. číslech 257 329 425 nebo 724 067 719.

POSLEDNÍ PŘIHLÁŠKY PŘÍJÍMÁ VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK DNES 6. 10. 2017 DO 18:00 HOD.

Upozorňujeme, že tato služba zajistí pouze vyzvednutí lodí z vody pomocí jeřábu a bez možnosti demontáže stěžně. Další transport a odvoz lodí z hráze vodního díla Orlík si zajistí sami majitelé plavidel. Skladování lodí v tomto místě nebude umožněno.

Bližší informace a pokyny pro vůdce transportovaných plavidel budou sděleny před vytažením v dostatečném časovém předstihu.