Dovolujeme si oznámit, že ke dni 9.2.2017 došlo k administrativní změně sídla Povodí Vltavy státní podnik, spočívající v doplnění čísla popisného. Od výše uvedeného data je adresa sídla státního podniku:

 

Holečkova 3178/8

Smíchov

150 00 Praha 5

  

Ostatní údaje jako jsou IČO, DIČ, telefonické a e-mailové kontakty, bankovní spojení zůstávají beze změny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a o uvádění nové adresy na veškerých dokumentech, týkajících se naší společnosti.