Povodí Vltavy podporuje soutěž Českého rozhlasu Regina "Léto plné zážitků", v rámci které v sobotu 13.8. proběhla na vodním díle Slapy komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor pro výherce jedné ze soutěžních etap. Uvedená soutěž je velmi vhodnou příležitostí k osvětě veřejnosti o významu vody a o práci, kterou pro společnost vykonává státní podnik Povodí Vltavy.