Vážení rekreanti, uživatelé kempu Radava,

dovoluji si Vám všem oznámit, že provoz kempu Radava bude i nadále zajišťovat státní podnik Povodí Vltavy a nepřipravuje se žádné výběrové řízení na jiného provozovatele.

Dovolte, abych Vám nyní za státní podnik Povodí Vltavy popřál radostné a pohodové vánoční svátky, hlavně hodně zdraví, klidu a pohody  v roce 2017, včetně mnoha pěkných chvil strávených v kempu Radava.

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel