Povodí Vltavy, státní podnik, zvýší ve dnech 26., 27. a 28. 9. 2020 hladinu v nádrži vodního díla Slapy nad kótu min. 270,00 m n.m. Toto zvýšení hladiny provádíme pro snazší spouštění plavidel na hladinu nádrže vodního díla Slapy, umožňuje to současná příznivá hydrologická situace.