Certifikáty vodohospodářských laboratoří Povodí Vltavy, státní podnik

Osvědčení o akreditaci, vydané Českým institutem pro akreditaci:


Vodohospodářská laboratoř Praha, zkušební laboratoř č. 1252.2

Osvědčení o akreditaci

Příloha k osvědčení

 

Vodohospodářská laboratoř České Budějovice, zkušební laboratoř č. 1233

Osvědčení o akreditaci

Příloha k osvědčení

 

Vodohospodářská laboratoř Plzeň, zkušební laboratoř č. 1252

Osvědčení o akreditaci

Příloha k osvědčení

 

Povolení pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě pro účely podle § 6 a § 9 zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), vydal SÚJB Praha pod čj. 35236/2006, platnost na neurčito

Rozhodnutí SÚJB