Informační zprávy k suchému období

V případě výskytu suchého období jsou vydávány Informační zprávy o situaci na vodních tocích a vodních dílech v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy. Zprávy jsou ke stažení na níže uvedených odkazech

Hydrologické sucho 2018

Informační zpráva č. 1

Informační zpráva č. 2

Informační zpráva č. 3

Informační zpráva č. 4

Informační zpráva č. 5

Informační zpráva č. 6

Informační zpráva č. 7

Informační zpráva č. 8

Informační zpráva č. 9