Informace k umístění malých plavidel na Radavě v zimním období 2023/2024

Radava - odstavná plocha pro malá plavidla

Dovolujeme si informovat majitele plavidel registrovaných na VD Orlík (s platnou smlouvou o užívání místa ve vývazišti) o možnosti zimování plavidel v areálu kempu Radava, viz mapa. Umísťování plavidel jinde v areálu kempu či na břehových pozemcích je zakázáno.

Jedná se o zkušební provoz tohoto prostoru, proto nebude výjimečně toto zimní období (2023/2024 ) zpoplatněn, ani nijak prostorově organizován. Jedná se o nezpevněnou plochu a umístění plavidla zde je na zvážení majitele plavidla, kdy státní podnik nezajištuje jejich vytažení, stabilizaci na ploše ani hlídací službu. Majitel plavidla nese plnou zodpovědnost za stav svého majetku a případné škody na něm.

Pro umístění plavidla je nutné tento záměr předem oznámit provozovateli kempu Radava, a to předat na e-mail radava@pvl.cz evidenční číslo plavidla (případně jeho jméno či jiné identifikační znaky), jméno vlastníka (provozovatele) plavidla a jeho telefonní kontakt.

Plavidla mohou být na ploše umístěna v zazimovaném stavu tj. nádrže na splašky budou vyprázdněny, provozní kapaliny budou zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku do přírodního prostředí.
V areálu kempu, zejména pak na výše uvedené ploše, je zakázáno provádět terénní úpravy, zpevňovat plochu, ničit zeleň (mladé stromky) či provádět údržbu zařízení.

Plavidla je možné zde zimovat od 1.10.2023 do 30.4.2024. Mimo toto období musí být plocha vyklizena.