Vodní cesta

INFORMACE K PŘEPRAVĚ LODÍ PŘES VD ORLÍK A VD SLAPY
V OBDOBÍ 1. 5. – 30. 9. 2021

K zajištění prevence před šířením onemocnění COVID-19, je povinností vůdce plavidla a členů posádky při přepravě plavidla přes vodní dílo Orlík a vodní dílo Slapy, použít v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor (např. FFP2, KN95). Tato povinnost neplatí pro děti do dvou let věku.

Plavidlo, na kterém vůdce plavidla případně některý z členů posádky odmítne použít respirátor i přes výzvu pracovníka státního podniku Povodí Vltavy zajišťujícího přepravu, nebude přes vodní dílo přepraveno.

LODNÍ VÝTAH ORLÍK

Lodní výtah je v období 1. 5. až 30. 9. 2021 v provozu vždy v pondělí, pátek, sobotu a neděli, a to od 8:00 do 18:00 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem. Přepravu je nutno objednat nejpozději 24 hodin, avšak nejdříve 7 dní, předem.

Objednání se provádí pomocí rezervačního formuláře na adrese http://rezervace.pvl.cz/ a v případě výpadku rezervačního systému telefonicky (+420 257 329 425) na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8,00 do 19,00 hod v pracovních dnech a v době od 7,00 do 11,00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky.

Objednání v rezervačním systému je možné pouze jednotlivě pro každé přepravované plavidlo. Pro jednu registraci (uživatelský účet v rezervačním systému) je možno rezervovat přepravu vždy pouze pro jedno plavidlo.

Informaci o volných termínech a jejich rezervaci v den přepravy podá obsluha zařízení telefonicky a to pouze v den přepravy.

Kontakt na obsluhu lodního výtahu je tel.: +420 724 730 829

Přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

Předpisy upravující provoz:
Informace Státní plavební správy č. 40/2020 ze dne 17. 6. 2020 o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík
Informace Státní plavební správy č. 17/2021 ze dne 23. 3. 2021 o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

Právní upozornění:
Zájemce o přepravu plavidla lodním výtahem vodního díla Orlík je povinen se seznámit s Podmínkami, upravující podmínky přepravy plavidel lodním výtahem vodního díla Orlík. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinnosti a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu přepravy Zájemce potvrzuje řádné seznámení se a souhlas s Podmínkami.

Podmínky jsou ke stažení zde.

PŘEVOZ VLEK SLAPY

Převoz lodí je v období 1. 5. až 30. 9. 2021 v provozu vždy v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 18:00 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem. Přepravu je nutno objednat nejpozději 24 hodin, avšak nejdříve 7 dní, předem.

Objednání se provádí pomocí rezervačního formuláře na adrese http://rezervace.pvl.cz/ a v případě výpadku systému telefonicky (+420 257 329 425) na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8,00 do 19,00 hod v pracovních dnech a v době od 7,00 do 11,00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky.

Objednání v rezervačním systému je možné pouze jednotlivě pro každé přepravované plavidlo. Pro jednu registraci (uživatelský účet v rezervačním systému) je možno rezervovat přepravu vždy pouze pro jedno plavidlo.

Informaci o volných termínech a jejich rezervaci v den přepravy podá obsluha zařízení telefonicky a to pouze v den přepravy.

Kontakt na obsluhu převozu lodí tel.: +420 606 656 432

Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

Předpisy upravující provoz:
Informace Státní plavební správy č. 17/2021 ze dne 23. 3. 2021 o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

Právní upozornění:
Zájemce o přepravu plavidla lodním výtahem vodního díla Slapy je povinen se seznámit s Podmínkami, upravující podmínky přepravy plavidel lodním výtahem vodního díla Slapy. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinnosti a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu přepravy Zájemce potvrzuje řádné seznámení se a souhlas s Podmínkami.

Podmínky jsou ke stažení zde.