Vodní cesta

Informace o předpokládaném ukončení provozu lodního výtahu na VD Orlík v důsledku přetrvávajícího sucha

V průběhu příštího týdne (pravděpodobně ve dnech 29.8. – 30.8., v závislosti na hodnotě přítoku do nádrže) očekáváme na VD Orlík pokles hladiny pod kótu 345,60 m n.m., která je rozhodná k provozu lodního výtahu pro plavidla s hmotností do 3,5 tuny, šířky 3,0 m a délky 8,5 m, s ponorem do 1,15 m. Provoz lodního výtahu bude při podkročení kóty 345,60 m n.m. ukončen. V případě opětovného vzestupu hladiny vodního díla Orlík nad kótu 345,60 m n. m. bude zařízení opět uvedeno do provozu.

 

Omezení v plavbě na vodní nádrži Hracholusky

Na VD Hracholusky došlo dne 16.8.2019 k poklesu hladiny vody v nádrži pod kótu 351,10 m n. m. Důvodem je přetrvávající výskyt výrazného hydrologického sucha v celém povodí toku Mže, kdy v uplynulých týdnech a měsících byly celkové přítoky do přehradní nádrže hluboko pod hodnotami dlouhodobých průměrů, výjimkou nebyl ani výskyt průtoků pod hodnotami historických minim (pod Q364d) za celou dobu pozorování od roku 1930. VD Hracholusky v současné době nadlepšuje průtoky na dolním toku Mže na hodnotu cca Q330d. Důsledkem tohoto nadlepšování průtoku pod vodním dílem je již po řadu týdnů a měsíců trvající téměř setrvalý pokles hladiny vody v nádrži.
Ve vztahu k plavebně provozním podmínkám účelové vodní cesty na přehradní nádrži Hracholusky již nelze při aktuální úrovni hladiny vody v nádrži, pod kótou 351,10 m n. m. garantovat plavební parametry účelové vodní cesty, v úseku mezi ř. km 32,00 až 40,00.
V souladu s Informací Státní plavební správy č. 15/2015 ze dne 19.5.2015 lze při současných podmínkách garantovat parametry plavební dráhy (plavební hloubku) na účelové vodní cestě na přehradní nádrži Hracholusky již pouze v úseku ř. km 22,84 až 32,00.

 

Omezení plavebního provozu a ukončení proplavování přes VD Kořensko (ř.km 200,400)

Informace Státní plavební správy č. 25/2019 ze dne 12.8.2019 o omezení plavebního provozu a ukončení proplavování přes VD Kořensko

Z důvodu dalšího poklesu hladiny vodního díla Orlík pod kótu 347,00 m n. m. a s ohledem na předpokládaný vývoj budou dne 14. 8. 2019 odstraněny plovoucí signální znaky v úseku vodní cesty ř. km 193,00 (Rejsíkov) – 200,40 (Kořensko). Trvalá obsluha plavební komory Kořensko bude ukončena dne 18. 8. 2019 v 17:00 hodin. V případě opětovného vzestupu hladiny vodního díla Orlík nad kótu 347,60 m n. m. bude opět plavební dráha vytyčena a provoz plavební komory obnoven.

Platí do: odvolání

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Štěchovice

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.74/2019 ze dne 4.9.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Štěchovice (ř.km 84,350)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.74/2019, kterým se ve dnech 1.10.2019 až 31.10.2019 zastavuje plavba přes plavební komoru Štěchovice. Důvodem zastavení plavby je oprava horních vrat plavební komory Štěchovice, za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Platí do: 31.10.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.31/2019 ze dne 6.5.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou (ř.km 71,370)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.31/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 31.10.2019 zastavuje plavba přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou. Důvodem zastavení plavby jsou práce na novém systému provizorního hrazení plavební komory. Po dobu zastavení provozu velké plavební komory Vrané nad Vltavou bude proplouvání zajišťováno malou plavební komorou Vrané nad Vltavou.

Platí do: 31.10.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Smíchov

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.15/2019 ze dne 11.4.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Praha - Smíchov (ř.km 53,800)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.15/2019, kterým se ve dnech 7.10.2019 až 24.11.2019 zastavuje plavba přes plavební komoru Praha - Smíchov. Důvodem zastavení plavby jsou opravy a spárování zdiva plavební komory.

Platí do: 24.11.2019

 

Omezení plavebního provozu na Vltavě v oblasti Karlova mostu

Informace Státní plavební správy č.17/2019 ze dne 4.7.2019 o omezení plavebního provozu na Vltavě v oblasti Karlova mostu (ř.km 52,900 - 53,200)

Státní plavební správa oznamuje, že ve dnech od 8. července 2019 do 30. září 2019 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 52,90 až ř. km 53,20 (Karlův most), bude upraven plavební provoz jednotlivými mostními oblouky Karlova mostu v důsledku probíhajících prací na prohrábkách a archeologickém průzkumu. Z těchto důvodů je nutno sledovat plavební značení, které vlivem postupu prací bude průběžně upravováno. Vzhledem k uvedenému je nutné dbát zvýšené opatrnosti při proplouvání daným úsekem s ohledem na případné změny plavebního značení a probíhající práce.

Platí do: 30.9.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Miřejovice

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.14/2019 ze dne 11.4.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komoru Miřejovice (ř.km 18,000)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.14/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 15.8.2019 zastavuje plavba přes plavební komoru Miřejovice. Důvodem zastavení plavby jsou opravy a spárování zdiva plavební komory.

Platí do: 15.8.2019

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Hořín a na plavebním kanále Vraňany - Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.4/2019 ze dne 21.3.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes plavební komory Hořín (k.km 0,870) a na plavebním kanále Vraňany - Hořín (k.km 0,870 - 9,300)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.4/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 15.8.2019 a 1.2.2020 až 31.3.2020 zastavuje plavba přes plavební komory Hořín a na plavebním kanále Vraňany - Hořín. Důvodem zastavení plavby je vypuštění plavebního kanálu za účelem přeložek sítí pod dno plavebního kanálu a úpravy břehů.

Platí do: 31.3.2020

 

Zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín

Opatření obecné povahy Státní plavební správy č.4/2019 ze dne 21.3.2019 o zastavení plavebního provozu na Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín (k.km 0,870)

Ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydala Státní plavební správa opatření obecné povahy č.4/2019, kterým se ve dnech 1.7.2019 až 31.3.2020 a 1.7.2020 až 31.3.2021 zastavuje plavba přes velkou plavební komoru Hořín. Důvodem zastavení plavby jsou úpravy ohlaví velké plavební komory Hořín. Zastavení a omezení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Ve dnech od 15.08.2019 do 01.02.2020 a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 je proplavování zajištěno malou plavební komorou Hořín, kdy při proplavání je možno využít pomocný remorkér

Platí do: 31.3.2021