Pro média a veřejnost

Povodí Vltavy, státní podnik, upozorňuje dlužníky na možnost zbavit se dluhu při tzv. milostivém létu. Přiloženy jsou informace o přesném postupu.

Již od 1. 9. 2022 se mohou zaměstnanci zapojit do akce s názvem Milostivé léto II, která probíhá pouze tři měsíce a skončí 30. 11. 2022. Stát v tomto období odpustí zaměstnancům v exekucích penále, úroky a další poplatky, které navyšovaly původní jistinu (dlužnou částku).


INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE
O co jde? Ukončení exekucí na dluzích vůči státu
Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé léto“, která bude probíhat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést výhradně v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve stanoveném termínu.
Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč na náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění všech úroků, penále a dalších poplatků.


Dluh může být odpuštěn:
• fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem


Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u:
• státu, samospráv, měst, úřadů
• státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol
• městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, české dráhy či dopravní podniky)
• zdravotních pojišťoven, státních nemocnic
• českého rozhlasu či České televize


Jak má dlužník postupovat?
• Doporučeným dopisem případně e-mailem musí sdělit exekutorovi, že Milostivého léta II využije. Zároveň ho požádá o sdělení výše doposud nesplacené jistiny a o číslo účtu, kam je zapotřebí platbu poslat. Vzor dopisu a další informace najdete na www.milostiveleto.cz.
• Do 30. listopadu 2022 musí doplatit výši jistiny zvýšenou o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky k platbě je potřeba uvést např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, jméno a příjmení“.
• Pro jistotu, ať dlužník informuje exekutora o zaplacení dluhu ještě jinými prostředky – e-mailem, dopisem apod.
• Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí ukončení exekučního řízení.


Potřebujete se na něco zeptat nebo pomoci?
Na dluhové lince 770 600 800, kterou provozuje Člověk v tísni, o.p.s., dlužníkům v případě nejasností rádi poradí, bližší informace a dokumenty najdete také na www.milostiveleto.cz


Možné dotazy:
Co když exekutor nekomunikuje?
• Když dlužník požádá exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů neodpoví, lhůta k úhradě dluhu se prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy dlužník obdrží od exekutora odpověď.
Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutorovi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.
• Když exekutor vůbec neodpoví, je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.
Exekuce jen na příslušenství?
• Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.