Stopovací pokus 17.4.2012

Datum: 17.4.2012

Státní podnik Povodí Vltavy provedl stopovací pokus ve Vltavě pro upřesnění rychlosti postupu látky v případě znečištění vodního toku.

Aplikace stopavací látky do vodního toku Vltavy Zabarvení toku ihned po aplikaci Zbarvení vody ve Vltavě pod místem aplikace Zbarvení vody ve Vltavě pod místem aplikace Zbarvení vody ve Vltavě pod místem aplikace Zbarvení vody ve Vltavě pod místem aplikace Měříci aparatura pro zjištění koncentrace stopovací látky