PPO Sázava stavba

Datum: 17.9.2019

Protipovodňové opatření Sázava - stavba

Realizace nátokového prahu (vpravo řeka Sázava a vlevo nové koryto) Problémů s přístupem na staveniště v centru města Sázavy se zhotovitel nezalekl a omezil zátěž města stavbou na minimum – provizorní přemostění je toho důkazem Odborná práce na kořenovém systému lipové aleje na levém břehu – před zahájením vlastních zemních prací byly kořeny obnaženy za pomoci speciální vzduchové trysky a ručního výkopu Pohled ze silničního mostu na pravý břeh – betonový sarkofág umožňuje vodotěsně propojit podzemní těsnící prvek z ocelových štětovnic se zemní hrází Čerpací stanoviště (jakási speciální studna), zajišťuje, že v případě dlouhotrvajícího deště a povodně se město neutopí ve vlastních dešťových vodách Protipovodňová nábřežní zeď – železobetonovou konstrukci jsme celou obložili kamenem a pohledově sladili se sázavským klášterem Vyhloubení nového koryta toku (v místě jeho původní trasy) – zde realizace stabilizačního prahu zajišťujícího nevymílání neopevněného koryta při povodních