PPO Sázava dokončené

Datum: 17.9.2019

Protipovodňové opatření Sázava - dokončené

Dokončená protipovodňová nábřežní zeď na pravém břehu – již nejsou patrné technické komplikace způsobené kolizí s kořeny lipové aleje a zeď doplňuje nábřeží jakoby odjakživa Protipovodňová zeď na pravém břehu Úpravy na Dojetřickém potoce – křížení komunikace na mostě s linií protipovodňové ochrany patří mezi technicky nejnáročnější Pohled na ochrannou hráz z Pražské ulice Přechod mezi ochrannou protipovodňovou hrází a železobetonovou zdí. Pravobřežní hráz jako místo odpočinku obyvatel Ochranná nábřežní zeď vč. nově opevněného břehu pod ní chrání levý břeh Sázavy před stoletou vodou Nové koryto přírodního typu z koruny ochranné hráze na pravém břehu