Ve dnech 29.4. - 1.5.2018 bude přechodně zvýšena hladina vody v nádrži VD Slapy na kótu min. 270,00 m n.m., a to za účelem usnadnění manipulace při spouštění plavidel na hladinu VD Slapy.