Povodí Vltavy, státní podnik zvýší ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2024 hladinu v nádrži vodního díla Slapy na kótu min. 270,00 m n. m. Toto zvýšení hladiny provádíme za účelem usnadnění manipulace při spouštění plavidel na hladinu nádrže vodního díla Slapy.