Vzhledem k aktuální hydrologické a provozní situaci na nádržích Vltavské kaskády, realizaci rekonstrukce a modernizace lodního výtahu na VD Orlík a aktuálnímu vývoji zásob vody ve sněhové pokrývce, nadále nebude v nádrži Slapy udržován volný prostor pro zachycení případných zvýšených přítoků z jarního tání sněhu. Tento prostor nádrže, vymezený kótami 268,50 – 270,60 m n.m. (BpV), který je za běžné hydrologické a provozní situace udržován volný vždy do začátku dubna, bude využit k akumulaci vod. Hladina v nádrži Slapy bude do 15. 2. 2020 zvýšena až nad kótu 269,10 m n.m. a poté udržována na úrovni, běžné pro letní období.