V souvislosti s přijetím opatření proti šíření koronavirové infekce Covid-19 budou, s platností do odvolání, na vltavské vodní cestě proplavována pouze plavidla nákladní dopravy a plavidla osobní dopravy bez cestujících po předběžném objednání následujícím způsobem:

  • čas proplavení 7,00 až 9,00 hodin, objednání den předem do 18,00 hodin na centrálním vodohospodářském dispečinku na telefonu 257 329 425,
  • čas proplavení 10,00 až 15,00 hodin, objednání 3 hodiny před předpokládaným proplavením přímo na plavebních objektech na telefonu:
Vrané nad Vltavou  257 760 311 Roztoky  724 735 462 
Modřany 724 170 454 Dolánky 602 312 992
Smíchov 724 107 077 Miřejovice 724 736 671
Štvanice 602 545 932 Hořín 602 778 751
Podbaba 724 719 205    

Na labsko-vltavské vodní cestě budou plavidla IZS, Státní plavební správy a správce vodní cesty proplavena po předběžném objednání na výše uvedených kontaktech.

Informace Státní plavební správy č. 14/2020, ze dne 17.3.2020 je uvedena zde:

https://plavebniurad.cz/predpisy/predpis.php?typ=i&id=196&zdroj=email