Povodí Vltavy, státní podnik, zahájí proplavování, případně převoz plavidel dříve, než je obvyklý začátek plavební sezóny 1. května. Vzhledem k tomu, že letos vychází 1. květen na neděli, rozhodl generální ředitel státního podniku RNDr. Petr Kubala vyjít majitelům plavidel vstříc a nařídil začít proplavovat, popř. převážet lodě již od pátku 29. dubna 2016. Tuto službu provádí státní podnik Povodí Vltavy zdarma.

Proplavování, popřípadě převoz přes vodní díla Orlík, Kamýk a Slapy, proběhne dle provozní doby proplavovacích zařízení na uvedených vodních dílech takto:

zdvihadlo Orlík
29. 4. 2016 od 8:00 hod. do 17:00 hod.
30. 4. 2016 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

plavební komora Kamýk
29. 4. 2016 od 8:00 hod. do 18:00 hod.
30. 4. 2016 od 8:00 hod. do 18:00 hod.

vlek Slapy
29. 4. 2016 od 8:00 hod. do 18:00 hod.
30. 4. 2016 od 8:00 hod. do 18:00 hod.