Výzva vlastníkům předmětu nacházejících se na pozemku č. 3065, k. ú. Braník

Vážení,

Povodí Vltavy, státní podnik tímto vyzývá vlastníky předmětů, v současné době se nacházejících na pozemku parc. č. 3065, k. ú. Braník, aby odstranili uvedené předměty, a to nejpozději do 8. prosince 2020. V opačném případě bude Povodí Vltavy, státní podnik po uvedeném dni nucen uložené předměty odstranit na náklady vlastníků.

Obsah celé výzvy vč. Specifikace předmětů naleznete ve výzvě (ZDE).