Povodí Vltavy, státní podnik zajistí dne 30.4.2016, za účelem usnadnění spouštění rekreačních plavidel na vodu v nádrži Slapy, hladinu v nádrži nad kótou 270,00 m n.m.