Povodí Vltavy, státní podnik, prohloubí spolupráci při zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

Podepsáním příslušného Memoranda se připojil generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala k iniciativě ministra zemědělství Mariana Jurečky, prohloubit partnerskou spolupráci ministerstva, státních podniků Povodí, Lesů ČR a Národní sítě místních akčních skupin. Státní podnik Povodí Vltavy se v intencích podepsaného Memoranda zaměří především na rozvoji přírodě blízkých protipovodňových prvků v krajině a na řešení udržení vody v krajině. Tyto aktivity mají za cíl zlepšit jakost vody, ovlivněnou z plošných zemědělských zdrojů znečištění a omezit negativní dopady sucha a povodní.

Více informací naleznete na odkazu zde.