Upozorňujeme, že v období 5. 2. – 8. 2. 2019 bude snížena hladina v nádrži Slapy na kótu 266,50 - 266,30 m n.m. (Bpv).

Důvodem snížení hladiny je realizace stavebních prací ve vzdutí vodního díla, prohlídka břehů a návodního líce vzdouvacího objektu. V závislosti na dokončení těchto prací, nejpozději však dne 9. 2. 2019 bude hladina v nádrži opět zvýšena na úroveň obvyklou pro zimní období. Toto snížení je plně v souladu s platným manipulačním řádem vodního díla Slapy.