Na základě podnětu provozovatele odběru povrchové vody z vodního díla Kamýk požádal státní podnik Povodí Vltavy o povolení mimořádné manipulace, spočívající ve snížení hladiny v nádrži 276,50 m n. m. (tedy 5,6 m pod úroveň stanovené minimální úrovně zásobního prostoru), a to na 31 hodin. Důvodem byl průzkum stavu ponořených konstrukcí jímacího objektu. Provozovateli odběru se však podařilo potřebné podklady získat průzkumem dálkově řízenou ponorkou a snížení hladiny tak již není potřeba. Mimořádná manipulace s hladinou tedy nebude provedena.